El amor (traducere în Ebraică)

Advertisements
traducere în Ebraică

האהבה

האהבה
לא רק מילים המדוברות באופן אקראי
לרגע וללא מחשבה
אלה הדברים האחרים שמרגישים בלי לדבר
כשמחייך, כשמחבק ...
 
(אהבה) (אהבה)
(אהבה) (אהבה)
 
האהבה
לפעמים זה אף פעם לא בא כי זה קורה בלי להתקשר,
אתה מחפש מישהו לאהוב.
לפעמים, כשהוא מגיע הוא מאחר, כי
יש עוד מישהו במקומו.
 
(אהבה) (אהבה)
(אהבה) (אהבה)
 
האהבה
הוא לא יודע גבולות, מרחקים או מקום.
אין לו גיל. אתה יכול להגיע לשם
אבוד בין האנשים או נרדם לשיר,
לצחוק, לבכי ...
 
(אהבה) (אהבה)
(אהבה) (אהבה)
 
האהבה
הכל נסלח ללא תוכחה ושכחה
כדי להתחיל מחדש,
הוא לא אומר כלום,
היא להציע בלי לחכות.
 
(אהבה) (אהבה)
(אהבה) (אהבה)
 
Postat de Yosi la Duminică, 07/01/2018 - 23:08
Spaniolă

El amor

Comentarii