Fancy (Transliteraţie)

Publicitate
Transliteraţie
A A

Fancy

Versiuni: #1#2
Чжигым ханыль гурым сэкын tropical, yeah
Чжо тэян пальганпит нэ ду боль ката
Oh tell me I'm the only one, babe
I fancy you, I fancy you, fancy you
(TWICE!)
 
It's dangerous такымхэ нон чжанми ката
Кэнчана чжогымдо нан гопначжи ана
До сэгэ гок чапа take my hand
Чжом вихомхальгоя до вихомхальгоя baby
 
Талькомхан чоколлит аисыкыримчором
Нокаборинын чжигым нэ гибун so lovely
Камкамхан учжу сок качжан пакчакинын
Чжо пёль чжо пёль кы ёпэ кын нэ пёль
 
Каги но I fancy you
Амуна вонхачжи ана
Hey, I love you (love ya!)
Кырэ но I fancy you
Кумчором хэнбохэдо тэ
'Cause I need you (what?)
 
Fancy you, ooh
Нуга мончжо чуахамён оттэ
Fancy you, ooh
Чжигым ноэгэро каллэ
(Fancy, ohh)
 
Мэиль мэиль
Нан чжонмаль амуготдо моханэ oh my
Mayday
Ирода кыниль нэль гот катындэ
Bang bang
Морика холлин тын reset и тэ очомён чуа
Игэ мачжинын гончжи молла S.O.S
 
Swim swim
Норман бадаэ чжамсухани тэ мэири birthday
Талькынхэ нова наэ fantasy
Dream dream
Мачо кумката боль кочжипобва
Ёчжым наэ сандэ мэсэчжин раллалла baby
 
Талькомхан чоколлит аисыкыримчором
Нокаборинын чжигым нэ гибун so lovely
Камкамхан учжу сок качжан пакчакинын
Чжо пёль чжо пёль кы ёпэ кын нэ пёль
 
Каги но I fancy you
Амуна вонхачжи ана
Hey, I love you (love ya!)
Кырэ но I fancy you
Кумчором хэнбохэдо тэ
'Cause I need you (what?)
 
Fancy you, ooh
Нуга мончжо чуахамён оттэ
Fancy you, ooh
Чжигым ноэгэро каллэ
(Fancy, ohh)
 
Ёнгичором хук сарачжилька
Наль катыкхи тама ноль да нунэ тама
Сэнкаманыро покынхэчжё
Моллэ твиэсо ана ноль нучжи аныллэ
 
Каги но I fancy you
Амуна вонхачжи ана
Hey, I love you (love ya!)
Кырэ но I fancy you
Кумчором хэнбохэдо тэ
'Cause I need you (what?)
 
Fancy you, ooh
Нуга мончжо чуахамён оттэ
Fancy you, ooh
Чжигым ноэгэро каллэ
(Fancy, ohh)
 
Postat de hyori033hyori033 la Vineri, 28/06/2019 - 07:05

Fancy

Comentarii