versuri Fei Yu-Ching

Fei Yu-Ching
Fei Yu-Ching also performedTraduceri
Yoshiko Yamaguchi - 三年 (Sān nián)Chineză
三年 (1957)
Engleză
Bao Na-Na - 你儂我儂 (Nǐ nóng wǒ nóng)ChinezăEngleză
Yin Xia - 你那好冷的小手 (Nǐ nà hǎo lěng de xiǎo shǒu)ChinezăEngleză
Germană
Rusă
Transliteraţie
Tsui Ping - 南屏晚鐘 (Nán píng wǎn zhōng)Chineză
《南屏晚鐘》(1958)
Jeanette Wang - 台北的天空 (Táiběi de tiān kōng)Chineză
台視連續劇《花落春猶在》主題曲 (1985)
Chiang Lei - 在水一方 (Zài shuǐ yī fāng)Chineză, Chinese (Classical Chinese)Franceză
Yoshiko Yamaguchi - 夜來香 (Yè lái xiāng)ChinezăEngleză
Transliteraţie
Chang Loo - 小小羊兒要回家 (Xiǎo xiǎo yáng er yào huí jiā)ChinezăEngleză
Franceză
Transliteraţie
Wu Ying-Yin - 岷江夜曲 (Mín jiāng yè qǔ)Chineză
Teresa Teng - 幾多愁 (Jǐ duō chóu)Chineză, Chinese (Classical Chinese)
虞美人 (Yú měi rén)
Croată
Engleză #1 #2
Transliteraţie #1 #2 #3
Grace Chang - 廟院鐘聲 (Miào yuàn zhōng shēng)Chineză
電影《空中小姐》插曲 (1959)
Engleză
You Ya - 往事只能回味 (Wǎng shì zhǐ néng huí wèi)Chineză
往事只能回味 (1970)
Engleză
Qing Shan - 心声泪痕 (Xīn shēng lèi hén)ChinezăEngleză
Tsui Ping - 昨夜你對我一笑 (Zuó yè nǐ duì wǒ yī xiào)ChinezăEngleză
Wang Mon-Ling - 晨 (chén)ChinezăEngleză
Chen Fen Lan - 月亮代表我的心 (Yuè liàng dài biǎo wǒ de xīn)Chineză
《夢鄉》(1973)
Arabă
Bulgară
Catalană
Engleză
Franceză
Germană
Greacă
Indoneziană
Japoneză
Olandeză
Thailandeză
Transliteraţie #1 #2
Vietnameză
Chen Ying-Git - 海海人生 (Hai hai jin sing)Taiwanese HokkienChineză
Transliteraţie
Yin Xia - 秋诗篇篇 (Qiū shī piān piān)ChinezăEngleză
Vienna Teng - 綠島小夜曲 (Lǜdǎo Xiǎoyèqǔ)ChinezăEngleză
Franceză
Germană
Transliteraţie
Chris Hung - 舊情綿綿 (Ku tsing mi mi)Taiwanese HokkienEngleză
Transliteraţie
Fong Fei-Fei - 葬花 (Zàng huā)Chineză, Chinese (Classical Chinese)Engleză
Transliteraţie
Bai Hong - 蘇州夜曲 (Sū zhōu yè qǔ)Chineză
蘇州夜曲 (1943)
Liu Wen-Cheng - 誰都不能欺侮它 (shuí dōu bùnéng qīwǔ tā)ChinezăEngleză
Leslie Cheung - 路隨人茫茫 (Lù suí rén máng máng)Chineză
電影《倩女幽魂》 (國語) (1987)
Transliteraţie
Teresa Teng - 迎春花 (Yíng chūn huā)Chineză
Wang Mon-Ling - 雨中即景 (Yǔ zhōng jí jǐng)ChinezăEngleză
Jody Chiang - 青蚵仔嫂 (Chi o a so)Taiwanese Hokkien
Comentarii
Read about music throughout history