Publicitate

Hallelujah (traducere în Persană)

traducere în PersanăPersană
A A

(ستایش - نیایش - شکر)هله‌ لویا

Versiuni: #1#2#3
من شنیده ام که یک آکورد (موسیقی) سری بود
که داود اجرا می کرد برای خشنودی خدا
ولی شما اهمیتی به موسیقی نمی دهید، این طور نیست؟
این گونه نواخته می شود
مقیاس چهارم، پنجم
نت های ماینور(غم انگیز) فرو می کشند و نت های ماژور (شادی آور) بر می خیزند
شاه سر درگم (داود و استعاره از خود کوهن) موسیقی هله لویا را می سازد
 
هله لویا، هله لویا
هله لویا، هله لویا
 
ایمان تو قوی بود ولی نیاز به نشانه برای ایمان داشتی
تو او را روی سقف دیدی در حال حمام کردن
زیبایی او و نور مهتاب تو را جذب خود کردند
او تو را به
صندلیت (اشاره تمسخر آمیز به تخت پادشاهی) بست
و باعث فرو ریخت تخت پادشاهی تو شد، مو هایت را کوتاه کرد (باعث بی آبرویی تو شد)
و از لب هایت هله لویا را بیرون آورد
( اشاره به داستان جضرت داود وهمچنین سامسون و دلیله)
هله لویا، هله لویا
هله لویا، هله لویا
 
عزیزم من قبلا هم اینجا بوده ام
این جا را خوب می شناسم، روی زمینش راه رفتم
قبل از تو تنها زندگی می کردم
پرچم برافراشته ات
در طاق مرمرین را دیده ام
ولی عشق یک رژه پیروزی نیست
بلکه یک نیایش سرد و شکسته است
 
هله لویا، هله لویا
هله لویا، هله لویا
 
زمانی بود که من می دانستم
که در پایین دقیقا چه می گذرد
ولی حالا به من نشان هم نمی دهی، این گونه نیست؟
به یاد دارم زمانی را که
به درونت حرکت کردم
و کبوتر مقدس هم حرکت می کرد
و هر نفس ما نیایش بود
 
هله لویا، هله لویا
هله لویا، هله لویا
 
شاید خدایی آن بالا باشد
ولی تنها چیزی که از عشق آموختم
این است که چگونه به کسی که زودتر تفنگش را درآورد شلیک کنم( برنجانم کسی که مرا رنجاند را)
این فریادی نیست که در
شب شنیده می شود
صدای کسی نیست که (ادعا می کند) نور حق را دیده است
یک نیایش سرد و به هنگام شکسته شدن و نا امیدی است
 
هله لویا، هله لویا
هله لویا، هله لویا
 
می گویید که من حرمت اسم (خدا) را با به کار بردنش زیر پا گذاشتم
من اسم واقعی (خدا) را نمی دانم
و اگر هم می دانستم اصلا چه اهمیتی برای شما دارد؟
در هر کلام
شعله درخشانی از نور است
مهم نیست کدام
هله لویای مقدس یا نیایشی شکسته
 
هله لویا، هله لویا
هله لویا، هله لویا
 
من تلاشم را کردم، کار زیادی نبود
نتوانستم درک کنم، تلاش کردم لمس کنم
حقیقت را گفتم، هدفم فریب دادن نبود
و حتی با وجود
این همه اشتباه (شکسته شدن)
می ایستم روبروی خدای این موسیقی
چیزی بر زبانم جاری نیست مگر هله لویا
 
هله لویا، هله لویا
هله لویا، هله لویا
هله لویا،......
 
Mulțumesc!
thanked 3 times
Postat de sahandwsahandw la Joi, 30/05/2019 - 03:12
EnglezăEngleză

Hallelujah

Comentarii
Read about music throughout history