Heize - We don't talk together

  • Artist: Heize ( 헤이즈)
  • Artistul care face featuring: 기리보이 (Giriboy) (Prod. SUGA)
  • Traduceri: Engleză, Rusă #1, #2, #3
Publicitate
Coreeană/Romanization
A A

We don't talk together

지금 너도 같은 기분일까
이상해 너랑 둘이
오랜만에 걷고 있는 이 밤
좀 어색해도
난 여전히 너의 것이니까
미안해 내가 너무 매정했지
진짜 겁도 없이
I DON’T KNOW I DON’T KNOW
아마도 그땐
너가 날 달래줄거라 믿고
뻐팅긴거야
너 하나 없어지고
모든 게 무너져서
멍한 표정으로 아마
집을 한 채 지었어 난
점점 발걸음이 무거워
못 걷겠어
이대로 널 보낼 순 없는데
입이 안 떨어져
 
I KNOW
우린 사랑해서
WE DON’T TALK TOGETHER
여전히 난 너인걸
WHY DON’T YOU
인정하기 싫은걸
WHY DON’T YOU
보낼 수가 없는걸
 
우린 너무 사랑해서
아니 내가 사랑해서
나는 너무 자각했어 현실을
시간이 다가오고있어
너를 보내야해 난
우회전 좌회전
고스트레잍 사분전
아진짜 돌아버리겠어
이별은 너무 아프지만
너를 놓아버리겠어
아니 너를 놓기 싫어
치료하면 되지 아픈것을
나아 버리겠어
우리 자주갔던 카페
여길 돌면 일분안에
너의집 우회전
좌회전 도착
 
I KNOW
우린 사랑해서
WE DON’T TALK TOGETHER
여전히 난 너인걸
WHY DON’T YOU
인정하기 싫은걸
WHY DON’T YOU
보낼 수가 없는걸
 
집에 도착
잘 지내 하면서 돌아선 너
다시 우리 사랑을 찾아야 해
이별을 막아야만 해
 
우린 사랑해도
WE DON’T TALK TOGETHER
멀어져만 가는 널
WHY DON’T YOU
보낼 수가 없는 걸
WHY DON’T YOU
잡을 수도 없는 걸
 
Postat de YookoYooko la Duminică, 07/07/2019 - 09:30
Mulțumesc!5 (de) mulțumiri

 

Publicitate
Videoclip
Traduceri ale cântecului "We don't talk ..."
Heize: Top 3
Comentarii