Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stand With Ukraine!

بر سوادِ سنگفرش راه (Bar Savade Sangfarshe Raah) versuri

  • Artist: Hooshang Ebtehaj (هوشنگ ابتهاج, سایه, Houshang Ebtehaj, Hushang Ebtehaj)
Persană
Persană
A A

بر سوادِ سنگفرش راه

با تمام خشم خویش
با تمام نفرت دیوانه‌وار خویش
می‌کشم فریاد
ای جلاد
ننگت باد
 
آه هنگامی
که یک انسان
می‌کُشد انسان دیگر را
می‌کُشد در خویشتن
انسان‌بودن را
 
بشنو ای جلاد
می‌رسد آخر
روز دیگرگون
روز کیفر
روز کین‌خواهی
روز بار آوردن این شوره‌زار خون
زیر این باران خونین
سبز خواهد گشت بذر کین
وین کویر خشک
بارور خواهد شد از گلهای نفرین
 
آه هنگامی که خون از خشم سرکش
در تنور قلبها می‌گیرد آتش
برق سرنیزه چه ناچیزست
و خروش خلق
هنگامی که می‌پیچد
چون طنین رعد از آفاق تا آفاق
چه دلاویزست
 
بشنو ای جلاد
می‌خروشد خشم در شیپور
می‌کوبد غضب بر طبل
هر طرف سر می‌کشد عصیان
و درون بستر خونین خشم خلق
زاده میشود طوفان
 
بشنو ای جلاد
و مپوشان چهره با دستان خون‌آلود
می‌شناسندت به صد نقش و نشان مردم
می‌درخشد زیر برق چکمه‌های تو
لکه‌های خون دامنگیر
و به کوه و دشت پیچیده‌ست
نام ننگین تو با هر مرده بادِ
خلق کیفرخواه
و به جا مانده ست از خون شهیدان
برسوادِ سنگفرشِ راه
نقش یک فریاد: ای جلاد ننگت باد
 
Mulțumesc!
1 mulțumiri
Postat de FantasyFantasy la Miercuri, 10/08/2022 - 12:01

 

Comentarii
Read about music throughout history