The Proclaimers - I'm Gonna Be (500 Miles) (traducere în Sârbă)

traducere în Sârbă

Biću (500 milja)

Kada se probudim,da, znam da ću biti
da ću biti čovek koji se budi pored tebe
Kada idem negde, da, znam da ću biti
da ću biti čovek koji ide uz tebe
Ako se napijem, da, znam da ću biti
da ću biti čovek koji se napio uz tebe
I ako trabunjam, da, znam da ću biti
da ću biti čovek koji trabunja zbog tebe
 
Ali bih hodao 500 milja
I hodao bih još 500 više
Samo da budem čovek koji je hodao 1000 milja
Da padem pred tvojim vratima
 
Kada radim, da, znam da ću biti
Da ću biti čovek koji radi naporno za tebe
I kada pristigne novac od tog posla, ja ću
ja ću potrošiti svaki novčić na tebe
 
Kada dođem kući, da, znam, da ću biti
Da ću biti čovek koji se vraća kući tebi
I ako ostarim znam da ću biti
da ću biti čovek koji stari s tobom
 
Ali bih hodao 500 milja
I hodao bih još 500 više
Samo da budem čovek koji je hodao 1000 milja
Da padem pred tvojim vratima
 
Kada sam osamljen, da, znam da da ću biti
da ću biti čovek koji je osamljen bez tebe
Kada sanjam, da, znam da ću sanjati
Sanjati o vremenu kada sam s tobom
 
Kada idem negde, da, znam da ću biti
da ću biti čovek koji ide uz tebe
Kada dođem kući, da, znam, da ću biti
Da ću biti čovek koji se vraća nazad kući tebi
Da ću biti čovek koji se vraća kući tebi
 
Ali bih hodao 500 milja
I hodao bih još 500 više
Samo da budem čovek koji je hodao 1000 milja
Da padem pred tvojim vratima
 
Postat de stefansih1 la Duminică, 03/06/2012 - 21:35
Comentariile autorului:
Engleză

I'm Gonna Be (500 Miles)

Comentarii