Cây nhà lá vườn

Postat de For Debut la Luni, 19/07/2021 - 04:15

Meanings of "Cây nhà lá vườn"

Engleză

It means fruit, which means ready-to-eat garden foods that don't cost money to buy.
(Ý nói về trái cây, nghĩa là vật ăn sẳn chẳng tốn tiền mua)

Explicat de For DebutFor Debut la Luni, 19/07/2021 - 04:15
Explained by For DebutFor Debut