Đói cho sạch, rách cho thơm

Postat de For Debut la Duminică, 25/07/2021 - 03:02

Meanings of "Đói cho sạch, rách cho ..."

Engleză

That is, even if we must live in poverty, we must keep our good virtues
(Nghĩa là phải an phận nghèo, cùng phải giữ danh giữ tiếng)

Explicat de For DebutFor Debut la Duminică, 25/07/2021 - 03:02
Explained by For DebutFor Debut