Ishay Ribo - הלב שלי (Halev Sheli)

Publicitate
Ebraică/Transliteraţie
A A

הלב שלי (Halev Sheli)

הלב שלי נקרע לשניים
מה שלא ראתה שפחה על המים
כמו סופה מן הים הולם
כמו תופה של מרים פועם
ואין תרופה בעולם
 
הלב שלי מרים ידים
כבר מועד לא עומד על הרגליים
שבר כלי שאין בו כבר מה
והשמים הם לי חומה
איך אעבור בתוך הים ביבשה
 
ורק אתה יכול להפוך מספדי למחול
לזכך את החול
לרכך בי הכל
ורק אתה מבין איך לגשת ללב שלי
משכך כל כאב שבי
מרפא את הלב
 
הלב שלי נקרע לשניים
חציו אשם וחציו לשם שמיים
כמו סופה מן הים הולם
כמו תופה של מרים פועם
ואין תרופה בעולם ללב
 
ורק אתה יכול להפוך מספדי למחול
לזכך את החול
לרכך בי הכל
ורק אתה מבין איך לגשת ללב שלי
משכך כל כאב שבי
מרפא את הלב
 
ויש עוד צר שמציק לצאן
ואין ציר שיצעק לצור
רק אני מול ים שלם ולב שבור
 
ורק אתה יכול להפוך מספדי למחול
לזכך את החול
לרכך בי הכל
ורק אתה מבין איך לגשת ללב שלי
משכך כל כאב שבי
מרפא את הלב
 
ורק אתה יכול להפוך מספדי למחול
לזכך את החול
לקדש בי הכל
ורק אתה מבין איך לגשת ללב שלי
משכך כל כאב שבי
מרפא את הלב
 
Mulțumesc!
18 (de) mulțumiri
Postat de phantasmagoriaphantasmagoria la Duminică, 24/02/2019 - 17:41
Ultima oară editat de Thomas222Thomas222 în data Duminică, 24/02/2019 - 17:52

 

Publicitate
Videoclip
Comentarii