Area (Macedonia) - Jas sum ti prijatel (Јас сум ти пријател) (traducere în Engleză)

Macedoneană

Jas sum ti prijatel (Јас сум ти пријател)

Овој ден, премногу е студен
Овој ден, по малку е и чуден
овде не си ти, но сепак јас сум океј
 
Се враќам во некои времиња тажни
За мене и тебе проклето празни
Бевме светови спротивставени
 
Ти беше луд да ме имаш мене
Јас бев луда да те имам тебе
Каде грешевме, сега јасно ми е
 
Не те познавав тебе
Не се познавав себе
 
рефрен:
Не знам колку сега далеку ти си ми
што да речам освен -- Прости ми, извини!
Јас бев горе-доле и бев лево-десно
сега знам јас сум ти пријател
 
Во мојот свет јас бев горе и доле
Во мојот свет бев и лево и десно
Во мојот мал свет, не постоеше ти
 
И бев глува, не сакав да чујам
И бев слепа, не сакав да видам
Имав сѐ, а барав уште од тебе
 
Не те разбирав тебе
и се повредив себе
 
рефрен
 
Понекогаш ја слушам тишината
Понекогаш ја молам тишината
Понекогаш, за миг, и јас сум тишина
што те довикува,
тишина што ти зборува
 
Јас сум ти... пријател
 
Postat de ivank23 la Luni, 23/07/2012 - 11:29
Aliniază paragrafe
traducere în Engleză

I am your friend

This day, is too cold
This fay, is a peculiar too
you're not here, but I am okay
 
I go back in some sad times
That for me and you are empty
We were two opposing worlds
 
You were crazy for having me
I was crazy for having you
It's clear to me now, where we made our mistakes
 
I didn't know you
I didn't know myself
 
chorus:
I don't really know now, how far you are to me
what else can I say but -- Forgive me, I'm sorry!
I was up and down, and left and right
but now I know, I am your friend
 
In my world I was up and down
In my world I was left and right
In my little world, you didn't exist
 
I was deaf, I didn't want to hear
I was blind, I didn't want to see
I had everything, but I asked more of you
 
I didn't understand you
And I hurt myself
 
chorus
 
Sometimes I hear the silence
Sometimes I'm asking the silence
Sometimes for a moment, I am the silence also
that calls out to you
silence that speaks to you
 
I am... your friend
 
Postat de ivank23 la Luni, 23/07/2012 - 11:55
Mai multe traduceri ale cântecului „Jas sum ti prijatel ...”
Englezăivank23
See also
Comentarii