JordanYT - que hai máis alá [How Far I’ll Go] (Galician) (traducere în Engleză)

Publicitate
Galiţiană
A A

JordanYT - que hai máis alá [How Far I’ll Go] (Galician)

Sempre busquei unha resposta aquí
Agardando na costa
E non sei moi ben por que
 
Só quero ser a filla perfecta
Pero volvo á costa
Non podo facer nada
 
Unha e outra vez
Cada ruta hai
Camiños que tomei devolveranme
Ao lugar que quero estar e nunca debemos ir
 
Veo a liña entre o ceo e o mar, por diante
E quen saberá, onde vai ir?
E se o vento que sopra a cola é forte
Me levará
Se deixo un mundo novo descubrirei
 
Sei que todos os que están na illa pensan que están moi contentos
Todo o mundo se leva
Sei que todos nesta illa
Ten un sitio específico
Todos teñen o seu lugar
 
Podo liberarme, con forza e paixón
Podo probar, seguirei no meu papel
Pero esa voz canta outra canción
Que me pasa?
 
Vexa a liña onde o ceo atopa o mar, é cegador,
pero ninguén sabe, o profundo que vai
E parece que me chama desde alí con moita forza
Ese lugar, detrás do sol alá quero ir
 
Veo a liña entre o ceo e o mar, chamándome
E quen saberá, onde vai ir?
E se o vento que sopra cola lévame
Ao fin saberei o que hai máis alá.
 
Postat de JordanYTJordanYT la Miercuri, 12/02/2020 - 20:34
traducere în EnglezăEngleză (singable)
Aliniază paragrafe

JordanYT -What is far beyond [How Far I’ll Go]

I always looked for an answer here
Waiting on the coast
And I don't know why
 
I just want to be the perfect daughter
But I'm back on the coast
I can't do anything
 
Over and over again
Every route there is
Paths I took will take me back
To the place I want to be and we should never go
 
I see the line between heaven and sea, ahead
And who will know, where will it go?
And if the tail-blowing wind is strong
He'll take me
If I leave a new world I will discover
 
I know everyone on the island thinks they are very happy
Everyone gets carried away
I know everyone on this island
Have a specific site
Everyone has their place
 
I can release myself, with strength and passion
I can try, I will continue in my role
But that voice sings another song
What's happening to me?
 
See the line where the sky meets the sea, it's blinding,
but no one knows, how deep it goes
And he seems to be calling me from there very strongly
That place, behind the sun there I want to go
 
I see the line between the sky and the sea, calling me
And who will know, where will it go?
And if the wind blowing tail takes me
At last I will know what lies beyond.
 
Mulțumesc!
Postat de JordanYTJordanYT la Miercuri, 19/02/2020 - 19:26
Comentariile autorului:

This is the translation from Galician to English
If there are some mistakes please correct me

Thank you Regular smile

- JordanYT

Mai multe traduceri ale cântecului „JordanYT - que hai ...”
Engleză SJordanYT
Comentarii