Publicitate

כל הזמן אומרת (Transliteraţie)

Transliteraţie
A A

Kol ha-zman omeret

Ve-yesh lah lif'amim vikuah im atzmeh
Al ma ihye ba-sof, al tefahdi mi-ze
Metz'ati et atzmi rak kshe-halahti le-ibud
Ze lo ma she-ratzit ani makir otah
Haiti bishvileh, haiti gam shelah
Gam im ahshav nigmar beineinu ve-ha-kol avud
Ani ohev otah ohev otah meod
An'lo ratziti sof ani ratziti od
Yoter mi-kol ma she hashavt nihye
 
Ve-eih at lo sheli, gadalti rak itah
Nitzahti le-atzmi, aval mafsid otah
 
At kol ha-zman omeret she-tamid ba-sof ze mitparek levad
At lo roa oti
Kmo she-ani roe otah
At kol ha-zman hoshevet she-ze lo ani amur lihyot shelah
Ulay kvar toahvi oti
Kmo she-ani ohev otah
 
Nisit ktzat aherim ratzit latzet mi-ze
Hevant et ha-haim o mashehu kaze
Hotzeti bishvileh ta'lev sheli me-ha-haze
At lo ma she-hait she-zahiti bah
Ratziti bishvileh ratziti rak otah
She-tehabki oti ve-kol ha-shaar lo hashuv
Ani ohev otah, ahavti ad ha-sof
Haiti meshalem lir'ot itah ta'nof
Toda lah she-tafast li helek ba-haim
Ve-eih at lo sheli, nirdamri rak itah
Nitzahti le-atzmi ve-eihshehu tamid mafsid otah
 
At kol ha-zman omeret she-tamid ba-sof ze mitparek levad
At lo roa oti
Kmo she-ani roe otah
At kol ha-zman hoshevet she-ze lo ani amur lihyot shelah
Ulay kvar toahvi oti
Kmo she-ani ohev otah
 
At kol ha-zman omeret she-tamid ba-sof ze mitparek levad
At lo roa oti
Kmo she-ani roe otah
At kol ha-zman hoshevet she-ze lo ani amur lihyot shelah
Ulay kvar toahvi oti
Kmo she-ani ohev otah
 
At kol ha-zman omeret she-tamid ba-sof ze mitparek levad
At lo roa oti
Kmo she-ani roe otah
At kol ha-zman hoshevet she-ze lo ani amur lihyot shelah
Ulay kvar toahvi oti
Kmo she-ani ohev otah
 
Mulțumesc!
Postat de Alexey StrugatskiyAlexey Strugatskiy la Luni, 21/06/2021 - 06:03
Adaugat ca răspuns la cererea vinlo941vinlo941

כל הזמן אומרת

Comentarii
Read about music throughout history