The Look of Love (traducere în Persană)

Publicitate
traducere în PersanăPersană
A A

سیمای عشق

سیمای عشق در چشمان توست
سیمایی که دلت نمی تواند آنرا نهان کند
سیمای عشق بسیار بیشتر از
کلماتی که می توان به زبان آورد
و بیش از آنچه دلم می شنود، سخن می گوید
خب، نفسم را بند می آورد.
 
بسختی می توانم برای رسیدن به تو صبر کنم
دستانم را که بدور تو حلقه زده اند، احساس کن
چقدر من منتظرت مانده بودم
تنها به عشق تو ماندم
اکنون که ترا بازیافته ام.
 
تو سیمای عشق را به یادم می آوری
بر روی چهره ات قرار دارد
سیمایی که زمان توان محو نمودن آن را ندارد
امشب از آن من باش
بگذار شروع باشد
بر بسی شبهایی چون این
بگذار پیمانی عاشقانه ببندیم
و سپس آنرا با بوسه ای تأیید کنیم
 
بسختی می توانم برای رسیدن به تو صبر کنم
دستانم را که بدور تو حلقه زده اند، احساس کن
چقدر من منتظرت مانده بودم
تنها به عشق تو ماندم
اکنون که ترا بازیافته ام
هرگز نرو
 
بسختی می توانم برای رسیدن به تو صبر کنم
دستانم را که بدور تو حلقه زده اند، احساس کن
چقدر من منتظرت مانده بودم
تنها به عشق تو ماندم
اکنون ترا بازیافته ام
هرگز نرو
هرگز نرو
ترا بسیار دوست دارم.
 
Postat de HafezHafez la Vineri, 11/01/2013 - 22:49
Comentariile autorului:

1. از زیباترین ترانه های داستی
2. دسامبر 1967 در آلبومی بهمین نام؛ البته ابتدا برای ساندتراک فیلم کازینو رویال خوانده شد.

EnglezăEngleză

The Look of Love

Mai multe traduceri ale cântecului „The Look of Love”
Germană Guest
4
Greacă Guest
5
Persană Hafez
Turcă Guest
Dusty Springfield: Top 3
Comentarii
firooze68firooze68    Sâmbătă, 12/01/2013 - 10:26

jenabe Hafez fek konam par 3,khate4 ye mal ezafi nevshti