Lunâ albâ (traducere în Spaniolă)

Publicitate
Aromână

Lunâ albâ

Lunâ albâ, lunâ msheatâ,
Lunjineadzâ calea-aesta anvârligatâ
Geanlu ermu, dipu s-ancljisi
Câ ti-astringu-n bratsâ, vrută, mashi tu yisi
 
Di analtu pitu frândzâ luna anghiliceashti
Câtâ-nghiosu mutreashti shi-nji mi fuvirseashti
Frati cu câravea, â-nji fudzi pi-amari
Ma â-nji dedu ti xeani, bana mea curbani.
 
Lunâ albâ, lunâ msheatâ,
Lunjineadzâ calea-aesta anvârligatâ
Geanlu ermu, dipu s-ancljisi
Câ ti-astringu-n bratsâ, vrută, mashi tu yisi
 
Minduieri amari s-alumtâ cu mini
Câ fârâ di tini nu va-nji hibâ ghini
Â-nji alepshu cali lai, nishtiutâ
Sh-fugu ti eta tutâ sh-nj-alasu a mea vrutâ.
 
Lunâ albâ, lunâ msheatâ,
Lunjineadzâ calea-aesta anvârligatâ
Geanlu ermu, dipu s-ancljisi
Câ ti-astringu-n bratsâ, vrută, mashi tu yisi
 
Fârâ tini bana iasti anvirinatâ
Fârâ tini featâ, fârâ a ta njiatâ
Va nji-alasu câravea sh‘estâ greauâ cali
Fuviroasi xeani ti mirăkili-a meali.
 
Lunâ albâ, lunâ msheatâ,
Lunjineadzâ calea-aesta anvârligatâ
Geanlu ermu, dipu s-ancljisi
Câ ti-astringu-n bratsâ, vrută, mashi tu yisi
 
Postat de SaebastianSaebastian la Luni, 10/12/2018 - 07:36
Comentariile autorului:

Versurile nu-mi aparțin, ci doar am făcut modificări unde am crezut de cuviință.
Pentru orice sugestie, îmi doresc și-aștept cu drag părerile dumneavoastră.
I do not own the lyrics, I just changed some words, the order of some words, that's all.
No infringement intended!

traducere în SpaniolăSpaniolă
Aliniază paragrafe
A A

Luna blanca

Luna blanca, luna bella,
Ilumina este camino tortuoso.
Mi alma está vacía, se me ha apagado del todo,
Porque te abrazo, cariño, sólo en mis sueños.
 
Más arriba la luna está brillando a través de las hojas,
Cuando baja su mirada hacia mí, me reprende.
Hermano, desde cuando me hice a la mar en mi barco,
Me fui al extranjero, vida mía sacrificada.
 
Luna blanca, luna bella,
Ilumina este camino tortuoso.
Mi alma está vacía, se me ha apagado del todo,
Porque te abrazo, cariño, sólo en mis sueños.
 
Los pensamientos pesados luchan conmigo,
Porque sin ti no me sentiré bien.
He escogido un camino oscuro y desconocido,
Huyo de todo y abandono a mi novia.
 
Luna blanca, luna bella,
Ilumina este camino tortuoso.
Mi alma está vacía, se me ha apagado del todo,
Porque te abrazo, cariño, sólo en mis sueños.
 
Sin ti mi vida es muy triste,
Sin ti, muchacha, sin tu belleza.
Abandonaré mi barco, este difícil camino
Y el espeluzante extranjero para cumplir mis sueños.
 
Luna blanca, luna bella,
Ilumina este camino tortuoso.
Mi alma está vacía, se me ha apagado del todo,
Porque te abrazo, cariño, sólo en mis sueños.
 
© Vladimir Sosnín
Postat de VoldimerisVoldimeris la Marţi, 15/01/2019 - 10:00
Comentariile autorului:

Es una canción popular arrumana que suele ser interpretada por un hombre, de modo que no os sorprendáis al oír a Elena Gheorghe decir palabras como "muchacha", "mi novia", etc.

Te rugăm să ajuți la traducerea cântecului „Lunâ albâ”
Collections with "Lunâ albâ"
Elena Gheorghe: Top 3
Comentarii