Ma beauté (traducere în Ebraică)

Advertisements
traducere în Ebraică

היופי שלי

אני לא נתתי את כל האהבה שלי
לא נתתי את הנאום הכי טוב שלי
אני עדיין רוצה לעשות אתך אהבה
את תראי אותי באור שונה
הפכתי לרוח הרפאים משלי
שאני מסתכל עצמי אני בוכה כמו ילד
אני מרגיש חסר אונים, כן
זה הגיע לי, כן
 
 
יפה שלי אל תלכי מכאן
יופי אל תלכי מכאן
למה אתה עושה לי את זה?
למה אתה עושה לי את זה?
יפה שלי אל תעזבי אותי
יפה שלי אל תעזבי אותי
 
הרסתי הכול , ועכשיו אתה תעזוב אותי
קלקלתי הכול , ועכשיו את תעזבי אותי
מגיע לי , ברחובות אני משוטט
מגיע לי , ברחובות אני משוטט
הרסתי הכול , והפעם הזאת יהיה טוב
תאמיני בי , אני אשנה את המצב
 
קלקלתי הכול , ועכשיו את תעזבי אותי
מגיע לי , ברחובות אני משוטט
 
כן, זה שחזרת זה הקלה
כן, אני ואת זה עובדה
אני יודע, זה לא מובן מאליו
אבל שום דבר לא מפחיד אותי יותר מלהיות בלעדייך
עכשיו את יכולה לסמוך עליי
את לא תרצי ניסיון נוסף
אני אציע לך את הירח
בצל של המילים שלי
 
יפה שלי , תנוחי
יפה שלי , תנוחי
יש לי את הכתפיים בשביל זה
יש לי את הכתפיים בשביל זה
יפה שלי , תנוחי
יש לי את הכתפיים בשביל זה
 
הרסתי הכול , ועכשיו אתה תעזוב אותי
קלקלתי הכול , ועכשיו את תעזבי אותי
מגיע לי , ברחובות אני משוטט
מגיע לי , ברחובות אני משוטט
הרסתי הכול , והפעם הזאת יהיה טוב
תאמיני בי , אני אשנה את המצב
 
קלקלתי הכול , ועכשיו את תעזבי אותי
מגיע לי , ברחובות אני משוטט
 
 
 
תני לי להשתפר
תרשי לי לתקן את הטעויות שלי
לצבוט אותי, לצבוט אותי, כן לצבוט אותי אני חולם
לצבוט אותי, לצבוט אותי, כן לצבוט אותי אני חולם
תני לי להשתפר
הרשי לי לתקן את הטעויות שלי
לצבוט אותי, לצבוט אותי, כן לצבוט אותי אני חולם
לצבוט אותי, לצבוט אותי, כן לצבוט אותי אני חולם
 
הרסתי הכול , ועכשיו אתה תעזוב אותי
קלקלתי הכול , ועכשיו את תעזבי אותי
מגיע לי , ברחובות אני משוטט
מגיע לי , ברחובות אני משוטט
הרסתי הכול , והפעם הזאת יהיה טוב
תאמיני בי , אני אשנה את המצב
 
קלקלתי הכול , ועכשיו את תעזבי אותי
מגיע לי , ברחובות אני משוטט
 
כן, זה שחזרת זה הקלה
כן, אני ואת זה עובדה
אני יודע, זה לא מובן מאליו
אבל שום דבר לא מפחיד אותי יותר מלהיות בלעדייך
עכשיו את יכולה לסמוך עליי
את לא תרצי ניסיון נוסף
אני אציע לך את הירח
בצל של המילים שלי
 
 
Postat de Yosi la Duminică, 09/07/2017 - 13:15
Franceză

Ma beauté

Maître Gims: Top 3
See also
Comentarii