Karolina Gočeva - Milenium so tebe (Милениум со тебе) (traducere în Engleză)

Macedoneană

Milenium so tebe (Милениум со тебе)

Чувствувам моќ, во транс играм тонам
Ко да е последна ноќ
Топлотен шок, врз кожа ко врел мраз
Создава копнеж по виртуелна страст
 
Пред твојот лик да го видам
Бев јас заробена во дваесеттиот век
Но сега не не, не верувам во време
Спремна сум за уште еден цел
 
Милениум со тебе, нов
За тебе и мене
Цел, милениум со тебе
Нов, за тебе и мене
 
Предвидоа крај на третиот почеток
Но тоа е енигма за нив
Посакувам пак да бидам со тебе
Од оваа ера да бидам дел и јас
 
Пред твојот глас да го чујам
Бев јас заробена во дваесеттиот век
Но сега не не, не верувам во време
Спремна сум за уште еден цел
 
Милениум со тебе, нов
За тебе и мене
Цел, милениум со тебе
Нов, за тебе и мене
 
Postat de saninova77 la Miercuri, 07/12/2011 - 15:33
Aliniază paragrafe
traducere în Engleză

A millennium with you

I feel power,I'm dancing in trance,I sink
like is the final night
warm shock,on my skin like hot ice
it creates desire for virtual passion
 
Before I saw your image
I was closed in twentieth century
but now ,no,no I don't believe in time
I'm ready for one whole
 
A millennium with you,new
for you and me
a whole, millennium with you
new, for you and me
 
They predicted an end of the third beginning
bt that is enigma for them
I wish again to be with you
of this era to be part
 
Before I saw your image
I was closed in twentieth century
but now ,no,no I don't believe in time
I'm ready for one whole
 
A millennium with you,new
for you and me
a whole, millennium with you
new, for you and me
 
Postat de saninova77 la Sâmbătă, 10/12/2011 - 19:20
Mai multe traduceri ale cântecului „Milenium so tebe ...”
Englezăsaninova77
See also
Comentarii