Miss Pavlichenko (traducere în Chineză)

traducere în ChinezăChineză
A A

帕夫柳琴科小姐

倒在你的枪口下
倒在你的枪口下
三百多个纳粹倒在你的枪口下
 
帕夫柳琴科小姐多有名
俄国是你的祖国,战斗是你的游戏
全世界都热爱你,直到永远
三百多个纳粹倒在你的枪口下
 
倒在你的枪口下
倒在你的枪口下
三百多个纳粹倒在你的枪口下
 
在那群山和峡谷中,安静如鹿
在那茂密的丛林里,无所畏惧
抬起你的目光,下来个纳粹
三百多个纳粹倒在你的枪口下
 
倒在你的枪口下
倒在你的枪口下
三百多个纳粹倒在你的枪口下
 
在盛夏的高温里,在寒冬的白雪中
在各种天气里,你追踪敌人
你的脸上带着骄傲,就像早上的太阳
三百多个纳粹倒在你的枪口下
 
倒在你的枪口下
倒在你的枪口下
三百多个纳粹倒在你的枪口下
 
Mulțumesc!
thanked 3 times
Postat de yuan jinquanyuan jinquan la Duminică, 22/09/2019 - 05:29
5
Clasificarea ta: None Media: 5 (1 vote)
Engleză
Engleză
Engleză

Miss Pavlichenko

Comentarii
Read about music throughout history