Mola (몰라도너무몰라) (Transliteraţie)

Publicitate
Transliteraţie
A A

Mola (몰라도너무몰라)

Молладо молладо ному молла
 
Нунчига омнын гончи морын чокханын гончи
Нон нэ маымыль молладо ному молла
Осочучина мольчи чальхэчучина мальчи
Норан сарам наль
Молладо молладо ному молла
 
Хандо бони до соно боного
Нонын оримдо опсо боиго
Ёльбон чигодо ан сырочё
Намураль кэ опсо нон мэрёкчок ya
 
Кырэдо таллёдыро кынёэгэ аллёчуа
щиун мунчэ OX
Мам ганын дэро сонэкхэ
 
Панчакинын пинман чонын нон бульнабан
Молладо молладо ному молла
Ончэна нэ кётыль чикинын гон кыримчая
Молладо молладо ному молла
 
Baby why don’t you know why
Ному молла ному молла
Baby why don’t you know why
Молладо молладо ному молла
 
Нан ноль китаринын манъбусокия я я я
Молладо молладо ному молла
Даым сэнэнын олька
Нэ сунсока ка ка ка
Молладо молладо ному молла
 
Нан нэгэ тэчэ муончи кычо чингуин гончи
Дурёхагэ сонирадо кыочуа
Якхэчин мосын тауи боёчучина мальчи
Нон нэ маымыль
Молладо молладо ному молла
 
Молынын кэ якиронэ
Кыром нон нукщипча сариранэ
Молынын кэ мари андэ
Нэ тонсэни на уирохэчудонтэ
 
Щильдаго э кэнчана на кольхэ
Малло халь юнги оснын гон муонтэ
Кыром ольбоноро ияда ияда
Хэкыром нан огэи
Паи паи хаго гомэн
 
Панчакинын пинман чонын нон бульнабан
Молладо молладо ному молла
Ончэна нэ кётыль чикинын гон кыримчая
Молладо молладо ному молла
 
Baby why don’t you know why
Ному молла ному молла
Baby why don’t you know why
Молладо молладу ному молла
 
Нан ноль китаринын манъбусокия я я я
Молладо молладо ному молла
Даым сэнэнын олька
Нэ сунсока ка ка ка
Молладо молладо ному молла
 
Why don’t you know girl
You have to know
Энвонхи нэ гётыль икиль намчан наранын голь
Ду нуныль дыго твиторабва
Бичнанын нэ твиэн нэга тыривочё иссо
 
Oh нэга ибёрэ пачё хоучоктэль тэдо
Сэроун саранэ мичёиссыль тэдо
Нова нэ саига
Кытиредо чуа
Ичэн наман парабва
Молладо молладо ному молла
 
You don’t know you don’t know
you’re a fool
Ному молла ному молла
You don’t know you don’t know
you’re a fool
Молладо молладо ному молла
 
Во о о во о о о во о о
Молладо молладо ному молла
 
Во о о во о о о во о о
Молладо молладо ному молла
 
Postat de hyori033hyori033 la Joi, 06/06/2019 - 19:01
Ultima oară editat de hyori033hyori033 în data Vineri, 19/07/2019 - 12:59

Mola (몰라도너무몰라)

Mai multe traduceri ale cântecului „Mola (몰라도너무몰라)”
Transliteraţie hyori033
Te rugăm să ajuți la traducerea cântecului „Mola (몰라도너무몰라)”
Winner: Top 3
Comentarii