My Last Breath (traducere în Vietnameză)

Advertisements
Engleză

My Last Breath

Hold on to me, love
You know I can't stay long
All I wanted to say was
I love you and I'm not afraid
Can you hear me?
Can you feel me in your arms?
 
Holding my last breath
Safe inside myself
Are all my thoughts of you
Sweet raptured light, it ends here tonight
 
I'll miss the winter
A world of fragile things
Look for me in the white forest
Hiding in a hollow tree (come find me)
I know you hear me
I can taste it in your tears
 
Holding my last breath
Safe inside myself
Are all my thoughts of you
Sweet raptured light it ends here tonight
 
Closing your eyes to disappear
You pray your dreams will leave you here
But still you wake and know the truth
No one's there
 
Say goodnight
Don't be afraid
Calling me calling me as you fade to black
 
Holding my last breath
Safe inside myself
Are all my thoughts of you
Sweet raptured light it ends here tonight
 
Ultima oară editat de azucarinho în data Vineri, 28/04/2017 - 21:00
Aliniază paragrafe
traducere în Vietnameză

Hơi Thở Cuối

Người dấu yêu, xin ôm tôi thật sâu
Người cũng hiểu tôi không thể ở bên người lâu
Tất cả những gì tôi muốn nói là
Tôi yêu người và tôi không sợ
 
Người có nghe thấy không?
Người có cảm thấy tôi trong vòng tay người không?
 
Xin giữ lấy hơi thở cuối cùng của tôi
Xin hãy bình yên trong bản thể của tôi
Là tất cả những gì tôi nghĩ về người
Ánh sáng đê mê đẹp tươi, giờ lịm tắt đêm nay
 
Tôi sẽ nhớ mùa đông
Cõi thế của vạn vật mong manh
Hãy tìm tôi ở khu rừng trắng muốt
Nấp mình trong khúc cây rỗng
(Hãy tới tìm tôi nhé)
 
Tôi biết người nghe thấy tôi
Tôi nếm thấy mùi vị ấy qua giọt lệ của người
 
Xin giữ lấy hơi thở cuối cùng của tôi
Xin hãy bình yên trong bản thể của tôi
Là tất cả những gì tôi nghĩ về người
Ánh sáng đê mê đẹp tươi, giờ lịm tắt đêm nay
 
Hãy nhắm mắt để tan biến
Người cầu mong giấc mơ sẽ bỏ mặc người lại chốn này
Nhưng người vẫn tỉnh giấc và nhận ra sự thật
Ở đó không có ai
 
Hãy chúc ngủ ngon
Đừng sợ
Gọi tôi đi, gọi tôi đi
Khi người quyện tan vào màn đêm đen
 
(Hãy chúc ngủ ngon)
Xin giữ lấy hơi thở cuối cùng của tôi
(Đừng sợ)
Xin hãy bình yên trong bản thể của tôi
(Gọi tôi đi, gọi tôi đi)
Là tất cả những gì tôi nghĩ về người
Ánh sáng đê mê đẹp tươi, giờ lịm tắt đêm nay
 
Xin giữ lấy hơi thở cuối cùng này
Xin hãy bình yên trong bản thể này
Là tất cả những gì tôi nghĩ về người
Ánh sáng đê mê đẹp tươi, giờ lịm tắt đêm nay
 
Xin giữ lấy hơi thở cuối cùng của tôi…
 
Postat de Pham Hoang la Joi, 02/10/2014 - 15:34
Ultima oară editat de Pham Hoang în data Joi, 20/09/2018 - 22:24
Comentarii