Frank Sinatra - My Way (traducere în Persană)

traducere în Persană

راه من

و اینک پایان نزدیک است
و من با پرده نهایی رو به رو شده ام
دوست من داستانم را به وضوح برایت شرح خواهم داد
داستانی که به آن اطمینان دارم
 
زندگی پرثمری داشته ام
تمام آزاد راه ها را عبور کرده ام
و بیشتر خیلی بیشتر از این ها من راه خود را در پیش گرفتم
در مواردی پشیمان بوده ام
اما کمتر از آن بوده که اشاره کنم
هر آنچه که لازم بود را انجام داده ام
و دقت کردم که چیزی را نادیده نگیرم
برای هر مرحله ای هر قدم آگاهانه ای که برمیداشتم
برنامه ای داشتم
و بیشتر خیلی بیشتر از این ها من راه خود را در پیش گرفتم
آری زمان هایی بود که به یقین میدانم تو نیز ار آن آگاهی
هنگامی که بیشتر از آنچه نیاز داشتم را خواستار بودم
 
اما از بین تمام اینها هنگامیکه شکی وجود داشت
با نهایت تلاشم آن را از بین میبردم
با مشکلات زیادی رو به رو شدم اما در برابر آن ایستادگی کردم
و به راه و روش خودم آن را مرتفع کردم
 
عاشق شدم خندیدم گریستم
در شکست هایم سهم داشته ام
و اینک که اشک هایم خشک شده اند
تمامی آنها برایم خنده دار شده اند
 
و گمان میکنم من تمام کارها را انجام داده ام
و بدون هیچ شرمی میگویم
آه نه من نه
من همه کارها را به روش خودم انجام داده ام
 
یک مرد به چه کار می آید؟ چه چیزی به دست میاورد
اگر خودش نباشد پس فردی پوچ و بی ارزش است
هر چه را که احساس میکند صادقانه به زبان آورد
و نه کلمات فردی که در برابر مشکلات به زانو در آمده را بگوید
پیشینه ام نشان میدهد در برابر سختی ها اسیب ندیده ام
و راه خودم را پیش گرفته ام
 
آری آن راه و روش من بود
 
Postat de firooze68 la Joi, 11/04/2013 - 11:10
5
Clasificarea ta: None Media: 5 (1 vote)
Engleză

My Way

Comentarii