• Nie warto kochać

    traducere în Engleză

Acțiune
Font Size
Poloneză
Versuri originale

Nie warto kochać

Nie warto kochać, nie warto także marzyć
Nie warto uraz w swym sercu kryć
To co minęło nie może już powrócić
Po co znów kielich goryczy pić
 
Zawsze mówiłaś, że mnie bardzo kochasz
Zawsze spragniona byłaś mych ust
Dziś obojętnie już pewnie patrzysz na mnie
No cóż, na pewno zmieniłaś gust
 
Lecz ja cię kocham, wciąż kocham jak dawniej
I choć mi z oczu płynie łza
Życzę ci szczęścia, naprawdę życzę ci szczęścia
Żeby cię w życiu ktoś kochał jak ja
 
Po co to było, kochać i marzyć ciągle
Po co to było całować i śnić
Po co to było serce me zdradzić podle
Odejść ode mnie tak jak ty
 
Już przeminęły i nigdy nie powrócą
Nasze marzenia dawne i sny
Chyba że szczęście powróci tak jak dawniej
Chyba ze szczęściem powrócisz i ty
 
Lecz ja cię kocham, wciąż kocham jak dawniej
I choć mi z oczu płynie łza
Życzę ci szczęścia, naprawdę życzę ci szczęścia
Żeby cię w życiu ktoś kochał jak ja
 
Engleză
Traducere

It's not worth it to love

It's not worth it to love, it's also not worth it to dream
It's not worth it to hide a grudge in your heart
What has passed can't return anymore
Why drink another bitter cup
 
You always said that you love me a lot
You were always thirsty for my lips
Today you probably look at me with indifference
Well, you definitely changed your taste
 
But I love you, I still love like before
And though a tear flows from my eyes
I wish you luck, I truly wish you luck
For someone in life to love you like me
 
What was it for, to love and to fantasise constantly
What was it for to kiss and to dream
What was it for to betray my heart terribly
To leave me like you
 
They have already passed and they will never return
Our past fantasies and dreams
Unless happiness returns like before
Unless with happiness you also return
 
But I love you, I still love like before
And though a tear flows from my eyes
I wish you luck, I truly wish you luck
For someone in life to love you like me
 
Comentarii