Publicitate

Pişiyin əli ətə çatmayanda, deyir; "Ət iylənib".

Postat de RadixIce la Vineri, 02/08/2013 - 17:45
  • Idiom: Pişiyin əli ətə çatmayanda, deyir; "Ət iylənib".
  • Limba: Azeră
  • Idiomatic translations / echivalente: Turcă
  • Explained meaning: Azeră

Idiomatic translations of "Pişiyin əli ətə ..."

Turcă
Kedi ulaşamadığı ciğere 'mındar' dermiş

Meanings of "Pişiyin əli ətə ..."

Azeră

Pişiyin əli ətə çatmayanda, deyir; "Ət iylənib"- Bu bir heyvana köçürülmüş bir deyimdir. Yəni insan bir şeyi edə bilməyəndə deyir ki; "Bu pisdir".

Explicat de RadixIceRadixIce la Vineri, 02/08/2013 - 17:45
Explained by RadixIceRadixIce