David - Psalmul 50 (traducere în Italiană)

Română

Psalmul 50

Milostive, miluiește-mă, Dumnezeule,
după mare mila Ta,
și după mulțimea îndurărilor Tale
șterge fărădelegea mea.
 
Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea,
și de păcatul meu curățește-mă,
că fărădelegea mea eu o cunosc,
și păcatul meu înaintea mea este pururea.
 
Ție Unuia am greșit,
și rău înaintea Ta am făcut,
ca să fii îndreptățit întru cuvintele Tale
și biruitor când te vei judeca Tu.
 
Că, iată, întru fărădelegi m-am zămislit,
și întru păcate m-a născut maica mea.
Că, iată, adevărul ai iubit,
cele nearătate și ascunse
ale înțelepciunii Tale mi le-ai arătat.
 
Stropi-mă-vei cu isop,
și mă voi curăți;
spăla-mă-vei,
și mai vârtos decât zăpada mă voi albi.
 
Auzului meu vei da bucurie și veselie,
bucura-se-vor oasele mele cele smerite.
Întoarce fața Ta de către păcatele mele,
și toate fărădelegile mele șterge-le.
 
Inimă curată zidește întru mine,
Dumnezeule, și Duh drept înnoiește
întru cele dinlăuntru ale mele.
 
Nu mă lepada de la fața Ta,
și Duhul Tau cel Sfânt nu lua de la mine.
 
Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale,
și cu Duh stăpânitor mă întărește.
 
Învăța-voi pre cei fără de lege căile Tale,
și cei necredincioși se vor întoarce la Tine.
 
Izbăvește-mă de sângiuri, Dumnezeule,
Dumnezeul mântuirii mele;
bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta.
 
Doamne, buzele mele vei deschide,
și gura mea va vesti lauda Ta.
 
Că de-ai fi voit, jertfă Ți-aș fi dat:
arderi de tot nu vei binevoi.
Jertfa lui Dumnezeu, duhul zdrobit,
inimă înfrântă și smerită Dumnezeu nu va urgisi.
 
Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului,
și să se zidească zidurile Ierusalimului.
 
Atunci vei binevoi jertfa dreptății,
prinosul și arderi de tot;
atunci vor pune pre altarul tău viței,
și mă miluiește, Dumnezeule.
 
Postat de Calusarul la Duminică, 23/10/2011 - 11:55
Comentariile autorului:

Romanian (Byzantine) Orthodox Chant. It's Psalm 51 in Western Christianity.

Aliniază paragrafe
traducere în Italiană

Salmo 50 (51)

Pietà di me, o Dio,
secondo la tua misericordia;
nella tua grande bontà
cancella il mio peccato.
 
Lavami da tutte le mie colpe,
mondami dal mio peccato.
Le mie colpe io le riconosco,
il mio peccato mi sta sempre dinanzi.
 
Contro di Te, contro Te solo ho mancato,
quello che è male ai Tuoi occhi io l'ho fatto;
perciò sei giusto quando parli,
retto nei Tuoi giudizi.
 
Ecco, io sono generato nella colpa,
concepito dagli ardori di mia madre.
Ma Tu vuoi la sincerità del cuore,
e nella mia notte,
mi fai conoscere la sapienza.
 
Purificami con issòpo
e sarò mondato;
lavami
e sarò bianco ancor più della neve.
 
Fammi sentire letizia e gioia,
esulteranno le ossa che hai spezzato.
Distogli il Tuo sguardo da ogni mio peccato,
cancella tutte le mie colpe.
 
Crea in me un cuore puro,
o Dio, rinnova in me
uno spirito saldo.
 
Non respingermi dalla Tua presenza
e non privarmi del Tuo santo Spirito.
 
Rendimi la gioia di essere salvato,
e lo spirito generoso mi sostenga.
 
Insegnerò le Tue vie agli erranti,
i peccatori a Te torneranno.
 
Liberami dal sangue, Dio,
Dio mia salvezza,
e la mia lingua esalterà la Tua giustizia.
 
Signore, apri le mie labbra,
e la mia bocca proclami la Tua lode;
 
poiché il sacrificio Tu non gradisci,
e, se io offro olocausti, non li accetti.
Uno spirito contrito è sacrificio a Dio,
un cuore affranto e umiliato, tu, o Dio, non disprezzerai.
 
Nel Tuo amore fai grazia a Sion,
le mura rialza di Gerusalemme.
 
I sacrifici prescritti allora gradirai,
l'olocausto e l'intera oblazione:
allora immoleranno vittime sul Tuo altare.
 
Postat de Liquid Lenn la Joi, 24/11/2011 - 00:06
Adaugat ca răspuns la cererea Calusarul
Comentarii