Publicitate

เราคงต้องเป็นแฟนกัน (Cover) (Rao kong dtông bpen faen gan) (Transliteraţie)

เราคงต้องเป็นแฟนกัน (Cover)

อยู่ตัวคนเดียว
ไม่เคยต้องเกี่ยวกับใคร
ก็แสนจะสุขสบาย
ตามใจตัวเองไว้ก่อน
 
อยากเที่ยวก็ไป
ไม่ไหวก็กลับมานอน
ไม่เคยเป็นเดือดเป็นร้อน
จนได้มาพบกับเธอ
 
ทำไมไม่รู้
แต่รู้ว่าอยากใกล้ชิด
หัวใจมันเริ่มออกฤทธิ์
ชอบคิดอะไรเพ้อเจ้อ
 
เพิ่งเจอเมื่อกี้
ก็ยังจะโทรถึงเธอ
เข้านอนก็ยังจะเผลอ
คิดถึงแต่เธอเรื่อยไป
 
ต้องส่องกระจกแต่เช้าทุกวัน
ยืนหมุนมันอยู่อย่างนั้น
เพื่อความมั่นใจ
อยากทำตัวเองให้ดูดี
ให้เธอชื่นใจ
เป็นอะไรที่มันไม่เคย
 
แต่เป็นปีแล้ว
แล้วคงจะหยุดไม่ไหว
แล้วเธอล่ะเคยบ้างไหม
อาการเหมือนกันไหมเธอ
 
ถ้าหากเธอนั้น
ก็เป็นเหมือนกันเสมอ
สรุปว่าฉันกับเธอ
เราคงต้องเป็นแฟนกัน
 
Postat de RujixRujix la Luni, 21/06/2021 - 03:22
Transliteraţie
Aliniază paragrafe

Rao kong dtông bpen faen gan

Yòo dtuua kon diieow
Mâi koiie dtông gìieow gàp krai
Gôr săen jà sùk sà-baai
Dtaam jai dtuua eng wái gòn
 
Yàak tîieow gôr bpai
Mâi wăi gôr glàp maan on
Mâi koiie bpen dèuuat bpen rón
Jon dâai maa póp gàp ter
 
Tam-mai mâi róo
Dtàe róo wâa yàak glâi chít
Hŭua jai man rêrm òk rít
Chôp kít à-rai pér-jêr
 
Pêrng jer mêuua-gêe
Gôr yang jà toh tĕung ter
Kâo non gôr yang jà plĕr
Kít tĕung dtàe ter rêuuay bpai
 
Dtông sòng grà-jòk dtàe cháo túk wan
Yeun mŭn man yòo yàang nán
Pêuua kwaam mân jai
Yàak tam dtuua eng hâi doo dee
Hâi ter chêun jai
Bpen à-rai têe man mâi koiie
 
Dtàe bpen bpee láew
Láew kong jà yùt mâi wăi
Láew ter lâ koiie bâang măi
Aa-gaan mĕuuan gan măi ter
 
Tâa hàak ter nán
Gôr bpen mĕuuan gan sà-mĕr
Sà-rùp wâa chăn gàp ter
Rao kong dtông bpen faen gan
 
Mulțumesc!

©Rujix

Postat de RujixRujix la Luni, 21/06/2021 - 03:24
Comentarii
Read about music throughout history