Please translate Muras

Kyrgyz

Muras

Айтамын гана эй,
Атадан гана калган мурасты.
Жаңырып заман эй,

Жаңы муун баба салтын улантты.

Намысын бийик сактаган эл,
Добушун угуп тыңдап жүрөктүн.
Кадырын туюп барктанам мен,
Эч тарыхтан өчбөй жыл өтсүн.

Кайратындан жанбааган,
Калың элди барктаган.
Эгемендикти энчилеп
өмүрүн берген бизге
Канча адам ээй иий ий ий
Аай ий иий ий ий .

Ташта изи калган кыргызымдын.
Бирин кетип алыска,
Бирин жетип жылдызга.
Бирин жарап намыска,
Бир биринден талашба.

Арнагам гана эй,
Жериме чындап очбөс эмгекти.
Баатырлар гана эй,
Байыртан буруп тынчтык элдешти.

Намысын бийик сактаган эл,
Добушун угуп тыңдап жүрөктүн.
Кадырын туюп барктанам мен,
Эч тарыхтан өчбөй жыл өтсүн.

Кайратындан жанбааган,
Калың элди барктаган.
Эгемендикти энчилеп
өмүрүн берген бизге
Канча адам ээй иий ий ий
Аай ий иий ий ий .

Ташта изи калган кыргызымдын.
Бирин кетип алыска,
Бирин жетип жылдызга.
Бирин жарап намыска,
Бир биринден талашба.
Ээй ий ий ийийийий
Эй ий ий ийийийий
Аа ий ий ий ийийийий.

Mai multe traduceri ale cântecului „Muras”
Comentarii