Christian Hymns & Songs - Revelation song (traducere în Persană)

traducere în Persană

وحی

شایسته اونیه که....اون بره ای بود که سلاخی شد
مقدس,اون مقدسه
یه ترانه ی جدید بخون,برای کسی که روی
تخت رحمت بهشت نشسته
 
قسمت همخوانی
مقدس,مقدس,مقدس
خدای قادر مقدسه
کسی که بود و هست و خواهد بود
با تموم آفرینش همصدا میخونم
شاه شاهان رو ستایش کنید
تو همه چیز من هستی
و من...تو رو ستایش میکنم
 
رنگین کمون رو به تن داری....رنگین کمونی از رنگهای زنده و شاد
لحظه های سبکی و آرامش....پیچش تندر
سعادت و عزت,قدرت و
سربلندی و قدرت
فقط برای توست,ای فرمانروای خردمند
 
قسمت همخوانی
 
سرشار از شگفتی...تصادم هیبت با شگفتی
با اشاره به اسمت
ای مسیح اسم تو یعنی قدرت
تنفس و آب جودانگی
چه معمای عجیبی....آره
 
قسمت همخوانی
 
Postat de minuch la Vineri, 06/07/2012 - 07:24
Adaugat ca răspuns la cererea sarladue
Engleză

Revelation song

Comentarii