Years & Years - Sanctify (traducere în Bulgară)

Engleză

Sanctify

[Intro]
When I pray
When I-
When I pray
 
[Verse 1]
In the night, you come to me
'Cause I'm the one who knows who you are
Ooh
Give me your confession, saying
Lately, life's been tearing you apart
Now
 
[Pre-Chorus]
Walk through the fire with you
'Cause I know how it can hurt
Being cut into and afraid
 
[Chorus]
So don't break (break)
Sanctify my body with pain (pain)
Sanctify the love that you crave (crave)
Oh, and I won't, and I won't, and I won't be ashamed
Sanctify my sins when I pray
When I pray
 
[Verse 2]
You don't have to be straight with me
I see what's underneath your mask
I'm a man like you, I breathe the rituals of the dancer's dance
Oh, oh
 
[Pre-Chorus]
And there's fire in you
And you know it's gonna hurt, being cut into
And afraid
 
[Chorus]
So don't break (break)
Sanctify my body with pain (pain)
Sanctify the love that you crave (crave)
Oh, and I won't, and I won't, and I won't be ashamed
Sanctify my sins when I pray
When I pray
 
[Bridge]
You'll find redemption when all this is through
Father, forgive me for finding the truth
Love takes its toll on me, I'm just like you
Maybe it's heavenly
Maybe it's heavenly
 
[Chorus]
So don't break (break)
Sanctify my body with pain (pain)
Sanctify the love that you crave (crave)
Oh, and I won't, and I won't, and I won't be ashamed
Sanctify my sins when I pray
 
[Chorus]
Sanctify my body with pain (sanctify, sanctify my sins)
Sanctify the love that you crave (sanctify)
Oh, and I won't, and I won't, and I won't be ashamed (sanctify)
Sanctify my sins when I pray
When I pray
When I pray
 
Postat de GizemliGlambert la Joi, 08/03/2018 - 05:11
Ultima oară editat de Zolos în data Sâmbătă, 17/03/2018 - 10:08
Aliniază paragrafe
traducere în Bulgară

Пречисти

(Интро)
Когато се моля
Когато аз
Когато се моля
 
(Куплет 1)
В нощта, идваш при мен
Защото аз съм единствения, който те познава
Оу
Признай ми, кажи
В последно време животът те разкъсва
Сега
 
(Преди припев)
Ще мина през огъня с теб
Защото знам как боли
Да бъдеш наранен и изплашен
 
(Припев)
Затова не се пречупвай
Пречисти тялото ми с болка
Пречисти любовта, за която копнееш
Оу и няма, и няма, и няма да се срамувам
Пречисти греховете ми, когато се моля
Когато се моля
 
(Куплет 2)
Не е нужно да си честен с мен
Виждам какво има под маската ти
Аз съм човек като теб, дишам с ритуалите на танците на танцьора
Оу
 
(Преди припев)
И има огън в теб
И знаеш, че ще боли, да бъдеш наранен
и изплашен
 
(Припев)
Затова не се пречупвай
Пречисти тялото ми с болка
Пречисти любовта, за която копнееш
Оу и няма, и няма, и няма да се срамувам
Пречисти греховете ми, когато се моля
Когато се моля
 
(Бридж)
Ще получиш изкупление, когато всичко приключи
Татко, прости ми, че откри истината
Любовта ми вреди, аз съм точно като теб
Може би е божествено
Може би е божествено
 
(Припев)
 
Postat de Ирена Йорданова la Miercuri, 14/03/2018 - 12:35
Ultima oară editat de Ирена Йорданова în data Vineri, 16/03/2018 - 07:05
Years & Years: Top 3
See also
Comentarii