Saturn (traducere în Persană)

Publicitate
traducere în PersanăPersană
A A

زحل

قبل از رفتنت شجاعت ِ ستاره ها
رو بهم یاد دادی
که چطور روشنایی َش بی وقفه
دوام دارد حتی بعد از مرگ
با یک نفس
بی نهایت رو شرح دادی
برای وجود داشتن چقدر کمیاب و زیباست
من نتونستم جلوی خودمو بگیرم تا
ازت نخوام که همه رو از اول بگی
سعی کردم که بنویسمش
اما هیچ وقت مدادی پیدا نکردم
همه چیز رو میدم تا بشنوم
،که تو یک بار دیگه میگی
که جهان ساخته شد تا فقط
با چشم های من دیده شه
من نتونستم جلوی خودمو بگیرم تا
ازت نخوام که همه رو از اول بگی
سعی کردم که بنویسمش
اما هیچ وقت مدادی پیدا نکردم
همه چیز رو میدم تا بشنوم
،که تو یک بار دیگه میگی
که جهان ساخته شد تا فقط
با چشم های من دیده شه
با یک نفس
من بی نهایت رو شرح خواهم داد
که واقعا چقدر نادر و زیباست که
ما وجود داریم
 
Postat de mar_yamiiiimar_yamiiii la Luni, 02/10/2017 - 12:21
EnglezăEngleză

Saturn

Comentarii
LobolyrixLobolyrix    Marţi, 09/04/2019 - 13:01

The source lyrics have been updated. Please review your translation.