Publicitate

少年英雄 (Siàu-liân ing-hiông) (Transliteraţie)

少年英雄

一枝草仔一点露
为著爱有人照顾
明明知影是无前途
偏偏选著歹囝路
 
请你莫佮我讲道理
三句话著爱恁爸醒
我嘛毋知是为啥物
有人讲这是为兄弟
 
少年的按怎你著内伤
是毋是你欲做英雄
为啥物你按呢歁戆
你明明知影是行袂通
 
你的brother叫你兄弟
为兄弟你煞无惊死
若是讲你来着代志
恁兜的爸母谁来饲
 
Transliteraţie
Aliniază paragrafe

Siàu-liân eng-hiông

Versiuni: #1#2
Chi̍t ki chháu-á chi̍t tiám lō͘
Uī-tio̍h ài ū-lâng chiàu-kò͘
Bêng-bêng chai-iáⁿ sī bô chiân-tô͘
Phian-phian sóan tio̍h pháiⁿ-kiáⁿ lō͘
 
Chhiáⁿ lí mài kah góa kóng tō-lí
Saⁿ-kù ōe to̍h-ài lín-pē chhíⁿ
Góa mā m̄-chai sī uī-siáⁿ-mi̍h
Ū-lâng kóng che sī uī hiaⁿ-tī
 
Siàu-liân--ê án-chóaⁿ lí tio̍h lāi-siong
Sī-m̄-sī lí beh chò eng-hiông
Uī-siáⁿ-mi̍h lí án-ni khám-gōng
Lí bêng-bêng chai-iáⁿ sī kiâⁿ buē thong
 
Lí ê brother kiò lí hiaⁿ-tī
Uī hiaⁿ-tī lí soah bô kiaⁿ sí
Nā-sī kóng lí lâi tio̍h tāi-chì
Lín tau ê pē-bú siáng lâi chhī
 
Mulțumesc!
Postat de FokkerTISMFokkerTISM la Marţi, 22/06/2021 - 02:08
Comentariile autorului:

Peh-oe-ji adaption of the existing Tai-lo transliteration

Traduceri ale cântecului "少年英雄 (Siàu-liân ..."
Transliteraţie FokkerTISM
Comentarii
Read about music throughout history