Publicitate

versuri Teresa Teng

Teresa Teng
VersuriTraduceriCereri
つぐない (Tsugunai)Japonezăvideo
つぐない (1984)
Engleză
Olandeză
Spaniolă
Transliteraţie
人約黃昏後 | Rén yuē huánghūn hòuChinezăvideo
《淡淡幽情》(1983)
但願人長久 (Dàn yuàn rén cháng jiǔ)Chinezăvideo
《淡淡幽情》(1983)
Engleză
Transliteraţie
你怎么说 (nǐ zěn me shuō)ChinezăvideoEngleză
Franceză
Greacă
Thailandeză
Transliteraţie
你我相伴左右 (nǐ wǒ xiāng bàn zuǒ yòu)ChinezăvideoEngleză
Transliteraţie
假如我是真的 (jiǎ rú wǒ shì zhēn de)ChinezăvideoEngleză
Franceză
Transliteraţie
偿还 (cháng huán)ChinezăvideoEngleză
Transliteraţie
再見我的愛人 (Zài jiàn wǒ de ài rén)ChinezăvideoEngleză
Thailandeză
Transliteraţie
別れの予感 (Wakare no yokan)Japonezăvideo
別れの予感 (1987)
Engleză
千言万语 (Qiān yán wàn yǔ)ChinezăvideoArabă
Engleză
Franceză
Transliteraţie
Coreeană
Indoneziană
Rusă
又见炊烟 (Yòu jiàn chuī yān)ChinezăvideoEngleză
Transliteraţie
夜のフェリーボート (Yoru no ferībōto)Japonezăvideo
アカシアの夢 (1976)
Engleză
夢向何處尋 (Mèng xiàng hé chù xún)Chinezăvideo
天黑黑 (Ti O O)Taiwanese Hokkienvideo
奈何 (Nài hé)ChinezăvideoEngleză
Transliteraţie
如果我有勇氣 (Rú guǒ wǒ yǒu yǒng qì)ChinezăvideoEngleză
娘心 (Niáng xīn)ChinezăvideoEngleză
Transliteraţie
小城故事 (Xiǎo chéng gù shì)ChinezăvideoEngleză
Franceză
Transliteraţie
小村之恋 (Xiǎo cūn zhī liàn)ChinezăvideoEngleză
川の流れのように (Kawa no nagare no yō ni)JaponezăvideoEngleză
幾多愁 (Jǐ duō chóu)Chinezăvideo
虞美人 (Yú měi rén)
Engleză #1 #2
Transliteraţie #1 #2 #3
往日的時光 (Wǎng rì de shí guāng)ChinezăvideoEngleză
情人的關懷 (Qíng rén de guān huái)Chinezăvideo
愛しき日々(itoshiki hibi)JaponezăvideoEngleză
愛人 (Ài rén)ChinezăvideoEngleză
Transliteraţie
愛人 (Aijin)Japonezăvideo
愛人 (1985)
Engleză
Spaniolă
愛的寂寞 (Ài de jì mò)ChinezăvideoEngleză
Transliteraţie
愛的開始 (Ài de kāi shǐ)Chinezăvideo
戏凤 (Xì fèng)ChinezăvideoEngleză
我只在乎你 (Wǒ zhǐ zài hū nǐ)ChinezăvideoEngleză
Franceză
Greacă
Persană
Transliteraţie
春雷 (chūnléi)ChinezăvideoEngleză
昨夜夢醒時 (Zuó yè mèng xǐng shí)ChinezăvideoEngleză
Transliteraţie
時の流れに身をまかせ (Toki no nagare ni mi wo makase)Japonezăvideo
時の流れに身をまかせ (1986)
Chineză
Engleză
有一天我會 (Yǒu yī tiān wǒ huì)ChinezăvideoEngleză
Transliteraţie
有誰知我此時情 (Yǒu shuí zhī wǒ cǐ shí qíng)Chinezăvideo
《淡淡幽情》(1983)
有谁知我此时情 (Yau seui ji ngo chi si ching)Chinese (Cantonese)video
望春風 (Bang tshun hong) Taiwanese HokkienvideoEngleză
Poloneză
Transliteraţie
Rusă
梅花 (Méi huā)ChinezăvideoEngleză
Transliteraţie
海韻 (Hǎi yùn)ChinezăvideoEngleză
Franceză
Transliteraţie
清夜悠悠 (Qīng yè yōu yōu)Chinezăvideo
《淡淡幽情》(1983)
清平調 (Qīng píng diào)Chinezăvideo
燒肉粽 (Sio bah tsang)Taiwanese HokkienvideoEngleză
爱的箴言 (Ài de zhēn yán)ChinezăvideoEngleză
Transliteraţie
独上西楼 (Dú shàng xī lóu)ChinezăvideoEngleză
Franceză
Transliteraţie
甜蜜的小雨 (Tián mì de xiǎo yǔ)Chinezăvideo
甜蜜蜜 (Tián mì mì)ChinezăvideoArabă
Engleză #1 #2 #3
Franceză
Germană
Greacă
Italiană #1 #2
Persană
Spaniolă
Transliteraţie
Ucraineană
相看淚眼 (Xiāng kàn lèi yǎn)Chinezăvideo
《淡淡幽情》(1983)
空港 (Kūkō)Japonezăvideo
空港/雪化粧 (1974)
Bulgară
Chineză
Engleză
Transliteraţie
美酒加咖啡 (Měi jiǔ jiā kā fēi)ChinezăvideoEngleză
Franceză
Germană
Spaniolă
Transliteraţie #1 #2
聖誕鈴聲 (Shèng dàn líng shēng) Chinezăvideo
聖誕快樂、敬賀新禧 (1968)
Engleză
舊夢何處尋 (Jiù mèng hé chù xún)ChinezăvideoEngleză
芳草無情 (Fāng cǎo wú qíng)Chinezăvideo
《淡淡幽情》(1983)
萬年紅 (Wàn nián hóng )ChinezăvideoEngleză
Transliteraţie
萬葉千聲 (Wàn yè qiān shēng)Chinezăvideo
《淡淡幽情》(1983)
誰來愛我 (Shéi lái ài wǒ)ChinezăvideoEngleză #1 #2
Transliteraţie
迎春花 (Yíng chūn huā)ChinezăvideoEngleză
那天晚上遇见你 (Nèi tiān wǎn shàng yù jiàn nǐ)ChinezăvideoEngleză
Thailandeză
Transliteraţie
阿里山的姑娘 (Ā lǐ shān de gūn iáng)ChinezăvideoEngleză
雨夜花 (Wu yia hue)Taiwanese HokkienvideoEngleză
Thailandeză
Transliteraţie
雪化粧 (Yukigeshō)Japonezăvideo
空港/雪化粧 (1974)
Engleză
风从哪里来 (fēng cóng nǎlǐ lái)ChinezăvideoEngleză
香港之夜 (Xiāng gǎng zhī yè)ChinezăvideoEngleză
Teresa Teng also performedTraduceri
Hiroshi Itsuki - そして…めぐり逢い (Soshite... meguriai)JaponezăvideoEngleză
Spaniolă
Transliteraţie
Aki Yashiro - なみだ恋 (namida koi)JaponezăvideoEngleză
Spaniolă
Transliteraţie
Ann Lewis - グッド・バイ・マイ・ラブ [Goodbye My Love]Japonezăvideo
Goodbye My Love (1974)
Yoshiko Yamaguchi - 三年 (Sān nián)Chinezăvideo
三年 (1957)
Chiyoko Shimakura - 人生いろいろ (jinsei iroiro)JaponezăvideoEngleză
Spaniolă
Transliteraţie
Louise Tsuei - 但是又何奈 (Dàn shì yòu hé nài)Chinezăvideo
Faye Wong - 你在我心中 (Nǐ zài wǒ xīn zhōng)Chinezăvideo
但願人長久
Engleză
Germană
Transliteraţie
Chen Fen Lan - 六月茉莉 (Lak gueh bak ni)Taiwanese Hokkienvideo
Fong Fei-Fei - 另一種鄉愁 (Lìng yī zhǒng xiāng chóu)Chinezăvideo
「好好愛我」專輯 (1981年)
Fong Fei-Fei - 四季紅 (Su kui hong)Taiwanese HokkienvideoTransliteraţie
Chiang Lei - 在水一方 (Zài shuǐ yī fāng)ChinezăvideoFranceză
Yoshiko Yamaguchi - 夜來香 (Yè lái xiāng)ChinezăvideoEngleză
Transliteraţie
Stella Chang - 安平追想曲 (Ān píng zhuī xiǎng qǔ)ChinezăvideoEngleză
Hibari Misora - 川の流れのように (Kawa no nagare no yō ni)Japonezăvideo
川の流れのように (1989)
Arabă
Bulgară
Engleză
Spaniolă
Transliteraţie
You Ya - 往事只能回味 (Wǎng shì zhǐ néng huí wèi)Chinezăvideo
往事只能回味 (1970)
Qing Shan - 心声泪痕 (Xīn shēng lèi hén)ChinezăvideoEngleză
Fong Fei-Fei - 心酸酸 (Sim sng sng)Taiwanese Hokkienvideo
《台灣民謠專輯》(1977)
Transliteraţie
Poon Sow-Keng - 情人的眼淚(Qíng rén de yǎn lèi)Chinezăvideo
《情人的眼泪》(1958)
Engleză
Transliteraţie
Mei Dai - 意難忘 (Yì nán wàng)Chinezăvideo
Aki Yashiro - 愛の終着駅 (ai no shūchakueki)JaponezăvideoEngleză
Spaniolă
Transliteraţie
Chen Fen Lan - 月亮代表我的心 (Yuè liàng dài biǎo wǒ de xīn)ChinezăvideoArabă
Bulgară
Catalană
Engleză
Franceză
Germană
Greacă
Indoneziană
Japoneză
Olandeză
Thailandeză
Transliteraţie #1 #2
Vietnameză
Fong Fei-Fei - 月夜愁 (Gueh yia tshiu)Taiwanese HokkienvideoTransliteraţie
Liu Fu-Chu - 歹歹尪吃袂空 (Phainn phainn ang ja be khang)Taiwanese Hokkienvideo
Shinichi Mori - 港町ブルース (Minato machi blues)JaponezăvideoEngleză
Spaniolă
Transliteraţie
Yang Yan - 王昭君 (Wang Zhaojun)Chinezăvideo
Chang Loo - 給我一個吻 (Gěi wǒ yī gè wěn)Chinezăvideo
Chris Hung - 舊情綿綿 (Ku tsing mi mi)Taiwanese HokkienvideoEngleză
Transliteraţie
Aki Yashiro - 舟唄 (funa uta)JaponezăvideoEngleză
Spaniolă
Transliteraţie
Chinese Folk - 茉莉花 (Molihua)ChinezăvideoArabă
Basque (Modern, Batua)
Bulgară
Cehă
Croată
Ebraică
Engleză #1 #2 #3
Finlandeză
Franceză
Germană
Greacă
Italiană
Japoneză
Norvegiană
Olandeză
Poloneză
Portugheză
Română
Rusă
Slovenă
Spaniolă
Suedeză
Transliteraţie
Turcă
Ucraineană
Chinese Folk - 蒙古牧歌 (Méng gǔ mù gē)Chinezăvideo
Shinichi Mori - 襟裳岬 (Erimomisaki)JaponezăvideoEngleză
Spaniolă
Transliteraţie
Long Piao-piao - 賀新年 (Hè xīn nián)Chinezăvideo
Wang Ruo-Shi - 踏雪尋梅ChinezăvideoEngleză
Cho Yong Pil - 釜山港へ帰れ (Pusanko e kaere)JaponezăvideoEngleză
Spaniolă
Lei Jia - 長城謠 (Cháng chéng yáo)Chinezăvideo
《雷佳老歌精選》(2016)
Hiroshi Itsuki - 長良川艶歌 (Nagara gawa enka)JaponezăvideoEngleză
Spaniolă
Transliteraţie
Aki Yashiro - 雨の慕情 (ame no bojou)JaponezăvideoEngleză
Spaniolă
Transliteraţie
Salvatore Adamo - 雪が降る (Yuki ga furu)Japonezăvideo
Comentarii