Thai Children Songs - เพลงลิง

Advertisements
Thailandeză

เพลงลิง

เจี๊ยก เจี๊ยก เจี๊ยก
เป็นเสียงเรียกของลิง
ลิงมันไม่อยู่นิ่ง
มันชอบวิ่งกันอยู่ไปมา
 
เจี๊ยก เจี๊ยก เจี๊ยก
มันร้องเรียกพวกมา
ครั้นพอถึงเวลา
ออกไปหาผลไม้กิน
 
เจี๊ยก เจี๊ยก เจี๊ยก
มันร้องเรียกลูกลิง
ลูกลิงนั้นซมจริง ๆ
ชอบโหนกิ่งไม้อยู่ไปมา
 
เจี๊ยก เจี๊ยก เจี๊ยก
แม่ร้องเรียกลูกมา
ครั้นพอถึงเวลา
อุ้มไปหาผลไม้กิน
 
เจี๊ยก เจี๊ยก เจี๊ยก
เป็นเสียงเรียกของลิง
ลิงมันไม่อยู่นิ่ง
มันชอบวิ่งกันอยู่ไปมา
 
เจี๊ยก เจี๊ยก เจี๊ยก
มันร้องเรียกพวกมา
ครั้นพอถึงเวลา
ออกเที่ยวหาผลไม้กิน
 
เจี๊ยก เจี๊ยก เจี๊ยก
มันร้องเรียกลูกลิง
ลูกลิงนั้นซมจริง ๆ
ชอบโหนกิ่งไม้อยู่ไปมา
 
เจี๊ยก เจี๊ยก เจี๊ยก
แม่ร้องเรียกลูกมา
ครั้นพอถึงเวลา
อุ้มไปหาผลไม้กิน
 
เจี๊ยก เจี๊ยก เจี๊ยก
เป็นเสียงเรียกของลิง
ลิงมันไม่อยู่นิ่ง
มันชอบวิ่งกันอยู่ไปมา
 
เจี๊ยก เจี๊ยก เจี๊ยก
มันร้องเรียกพวกมา
ครั้นพอถึงเวลา
ออกเทิ่ยวหาผลไม้กิน
 
เจี๊ยก เจี๊ยก เจี๊ยก
มันร้องเรียกลูกลิง
ลูกลิงนั้นซมจริง ๆ
ชอบโหนกิ่งไม้อยู่ไปมา
 
เจี๊ยก เจี๊ยก เจี๊ยก
แม่ร้องเรียกลูกมา
ครั้นพอถึงเวลา
อุ้มไปหาผลไม้กิน
 
Postat de อาทิตย์ la Marţi, 16/10/2018 - 05:26
Adaugat ca răspuns la cererea SaintMark
Mulțumesc!1 (de) mulțumiri

 

Advertisements
Videoclip
Comentarii