Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stand With Ukraine!

osmanth

S-a alăturat:
29.08.2021
Rol:
Membru Senior
Puncte:
834
Contribuție:
80 traduceri, 70 cântece, i s-a mulţumit de 73 de ori, a rezolvat 31 de cereri a ajutat 22 membri, transcris 2 songs, a lăsat 5 comentarii
Limbi
Nativ
Chineză, Engleză
Intermediate
Chinese (Cantonese), Rusă
Beginner
Germană, Japoneză, Coreeană, Latină, Spaniolă
Contactează-mă

80 traduceri postate de osmanthDetaliiToate traducerile

ArtistTraducereLimbiComentariiInfoInfosort ascending
Hebe Tien 烏托邦 (Wū tuō bāng) Chineză → Engleză
1 mulțumiri
Chineză → Engleză
1 mulțumiri
Tang Dynasty月梦 (Moon Dreams) PChineză → Engleză
1 mulțumiri
Chineză → Engleză
1 mulțumiri
Wang YirenCall Call Engleză, Chineză → Engleză
2 mulțumiri
Engleză, Chineză → Engleză
2 mulțumiri
Dongguan Electric Eel你说你喜欢的是感觉 (nǐ shuō nǐ xǐ huān de shì gǎn jué) Chineză, Engleză → Engleză
1 mulțumiri
Chineză, Engleză → Engleză
1 mulțumiri
Mandy Sa霜雪千年 (Shuāng Xuě Qiān Nián) Chineză → EnglezăChineză → Engleză
(G)I-DLEOh my god (Chinese version) (Oh my god) Engleză, Chineză → Engleză
1 mulțumiri
Engleză, Chineză → Engleză
1 mulțumiri
Lexie Liu好吗, 好啦, 好吧 (OK, OK, OK) (hǎo ma, hǎo la, hǎo ba) Engleză, Chineză → EnglezăEngleză, Chineză → Engleză
Akini Jing人 Ren (rén) Chineză → EnglezăChineză → Engleză
Akini Jing骨头 (Over the Bones) Chineză, Engleză → EnglezăChineză, Engleză → Engleză
jiafeng未来不是那样的 The Future Is Not Like That (wèi lái bù shì nà yàng de) Chineză → EnglezăChineză → Engleză
Faye Wong棋子 (Qí zǐ) Chineză → EnglezăChineză → Engleză
Faye Wong只愛陌生人 (Zhǐ ài mò shēng rén) Chineză → EnglezăChineză → Engleză
Chyi Chin夜夜夜夜 (Yè yè yè yè) Chineză → EnglezăChineză → Engleză
CrestWonderholic Chineză → Engleză
1 mulțumiri
Chineză → Engleză
1 mulțumiri
Jay Chou土耳其冰淇淋 (Tǔ ěr qí bīng qí lín) Chineză → EnglezăChineză → Engleză
Jay Chou四季列車 (Sì jì liè chē) [Four Seasons Train] Chineză → EnglezăChineză → Engleză
Jay Chou還在流浪 (hái zài liú làng) Chineză → Engleză
3 mulțumiri
Chineză → Engleză
3 mulțumiri
Faye Wong無常 (Wú cháng) Chineză → Engleză
2 mulțumiri
Chineză → Engleză
2 mulțumiri
Faye Wong色诫 (sè jiè) Chineză → EnglezăChineză → Engleză
Faye Wong掙脫 (Zhēng tuō) Chineză → Engleză
1 mulțumiri
Chineză → Engleză
1 mulțumiri
Jay Chou最偉大的作品 (Zuìwěidà de Zuòpǐn) Chineză → Engleză
3 mulțumiri
Chineză → Engleză
3 mulțumiri
Jay Chou免費教學錄影帶 (Miǎnfèi jiào xué lùyǐng dài) [Free Tutorial Video] Chineză → EnglezăChineză → Engleză
Jay Chou嘻哈空姐 [Hip-hop Flight Attendant] (Xī hā kōng jiě) Chineză → EnglezăChineză → Engleză
jiafeng微博战争 Twitter War (wēi bó zhàn zhēng) Chineză → EnglezăChineză → Engleză
Tong Yan一个女王 (Yī gè nǚ wáng) Chineză → Engleză
1 mulțumiri
Chineză → Engleză
1 mulțumiri
Sarah Wong 午夜探戈 (Ng ye taam gwo) Chinese (Cantonese) → Engleză
1 mulțumiri
Chinese (Cantonese) → Engleză
1 mulțumiri
jiafeng陪你玩手機 FaceTime Love (péi nǐ wán shǒu jī) Chineză → EnglezăChineză → Engleză
jiafeng可爱没用 Useless Cuteness (kě ài méi yòng) Chineză → EnglezăChineză → Engleză
jiafeng愛你愛到 (ài nǐ ài dào) Chineză, Engleză → EnglezăChineză, Engleză → Engleză
jiafeng世界卑 World Class Humble (shì jiè bēi) Chineză → Engleză
1 mulțumiri
Chineză → Engleză
1 mulțumiri
jiafeng我在故宫修电脑 (wǒ zài gù gōng xiū diàn nǎo) Chineză → Engleză
2 mulțumiri
Chineză → Engleză
2 mulțumiri
jiafeng圓寂少女 Parinirvana Shoujo (yuán jì shǎo nǚ) Chineză → EnglezăChineză → Engleză
Zhou Xun幸福花园 (Xìngfú huāyuán) Chineză → EnglezăChineză → Engleză
IC3PEAKЕщё (Yeshchyo) Rusă → ChinezăRusă → Chineză
IC3PEAKTRRST Engleză, Rusă → ChinezăEngleză, Rusă → Chineză
IC3PEAKУ меня нет друзей (U menya net druzey) Rusă → ChinezăRusă → Chineză
Jay Chou夜的第七章 [Chapter Seven] (Yè de dì qī zhāng) Chineză → Engleză
1 mulțumiri
Chineză → Engleză
1 mulțumiri
Tarja TurunenIn for a Kill Engleză → ChinezăEngleză → Chineză
EvanescenceLose Control Engleză → Chineză
1 mulțumiri
Engleză → Chineză
1 mulțumiri
Within TemptationAngels Engleză → ChinezăEngleză → Chineză
The CureBloodflowers Engleză → ChinezăEngleză → Chineză
Within TemptationFaster Engleză → Chineză
2 mulțumiri
Engleză → Chineză
2 mulțumiri
Regina SpektorRejazz Engleză → Chineză
1 mulțumiri
Engleză → Chineză
1 mulțumiri
GarbageMilk Engleză → ChinezăEngleză → Chineză
Kate BushJames and the Cold Gun Engleză → ChinezăEngleză → Chineză
Kate BushWuthering Heights Engleză → ChinezăEngleză → Chineză
GarbageNight Drive Loneliness Engleză → Chineză
1 mulțumiri
Engleză → Chineză
1 mulțumiri
CocoRosieTekno Love Song Engleză → ChinezăEngleză → Chineză
GarbageI Think I'm Paranoid SEngleză → Chineză
1 mulțumiri
Engleză → Chineză
1 mulțumiri
Faye Wong香奈儿 (Xiāng nài ér) Chineză → Engleză
1 mulțumiri
Chineză → Engleză
1 mulțumiri
Jay Chou藍色風暴 ( Lán sè fēng bào) [Blue Storm] Chineză → Engleză
2 mulțumiri
Chineză → Engleză
2 mulțumiri
Jay Chou哪裡都是你 (Nǎlǐ dōu shì nǐ) [You are everywhere] Chineză → Engleză
2 mulțumiri
Chineză → Engleză
2 mulțumiri
Jay Chou伊斯坦堡 (Yī sī tǎn bǎo) [Istanbul] Chineză → Engleză1
5
1 vot, 2 mulțumiri
Chineză → Engleză
5
1 vot, 2 mulțumiri
Goo Goo DollsIris Engleză → Chineză
1 mulțumiri
Engleză → Chineză
1 mulțumiri
Tori AmosYes, Anastasia Engleză → ChinezăEngleză → Chineză
Tori Amosi can't see New York Engleză → ChinezăEngleză → Chineză
Tori AmosCruel Engleză → ChinezăEngleză → Chineză