versuri Tuna Czeniewska

Tuna Czeniewska
VersuriTraduceriCereri
'Neath the LampEngleză
Another Dimension (18.08.24)
Chineză
Franceză
Spaniolă
2021Chineză
My Island (20.12.8)
Engleză
Germană
Spaniolă
2021 (English Version)Engleză
My Island (20.12.9)
Arabă
Finlandeză
Franceză
Germană
Persană
Rusă
Spaniolă
A Poem for AgnesEngleză
Campus Stories (17.08.25)
Chineză
Finlandeză
Franceză
Germană
Rusă
Spaniolă
BorderlandsEngleză
On the Road (20.03.21)
Chineză
Franceză
Germană
Italiană
Spaniolă
Vietnameză
EscapeEngleză
Another Dimension (20.11.07)
Chineză
Finlandeză
Franceză
Germană #1 #2
Italiană
Rusă
Spaniolă
Falling StarEngleză
Distant Thoughts (18.10.31)
Chineză
Franceză
Germană
Italiană
Spaniolă
Turcă #1 #2
Imagine (Adaptation from John Lennon)Engleză
Recreations (21.07.26)
Chineză
Spaniolă
KvitkaEngleză
Another Dimension (20.03.29)
Chineză
Ebraică
Franceză
Germană
Greacă
Italiană
Poloneză
Spaniolă
Turcă
Ucraineană
Leave Sadness to the NightEngleză
Campus Stories (20.09.25)
Catalană
Cehă
Chineză
Daneză
Ebraică
Esperanto
Finlandeză
Franceză
Germană
Greacă
Islandeză
Italiană
Japoneză
Latină
Maghiară
Norvegiană
Olandeză
Persană
Poloneză #1 #2
Portugheză
Română
Rusă #1 #2 #3 #4 #5
Spaniolă
Suedeză
Turcă
Ucraineană
Arabă
Bulgară
Coreeană
MarginEngleză
Distant Thoughts [Three-line poetry] (20.12.24)
Chineză
Germană
Hindi
Spaniolă
Midnight ReflectionsEngleză
My Island (17.06.15)
Chineză
Finlandeză
Franceză
Germană
Greacă
Italiană
Japoneză
Spaniolă
Night FlightEngleză
On the Road (19.02.02)
Chineză
Finlandeză
Franceză
Germană
Italiană
Japoneză
Rusă
Spaniolă
Turcă
Ode to KyivEngleză
Distant Thoughts (17.12.23)
Bosniacă
Chineză
Franceză
Germană
Italiană
Japoneză #1 #2
Spaniolă
Tongan
Ucraineană
That DayEngleză
Another Dimension (21.04.11)
Chineză
Finlandeză
Franceză
Germană
Italiană
Japoneză
Portugheză
Română
Rusă
Spaniolă
Turcă
Ucraineană
To A FriendEngleză
Campus Stories (20.05.16)
Bosniacă
Chineză
Ebraică
Finlandeză
Franceză
Germană
Greacă
Italiană
Japoneză
Persană
Poloneză #1 #2
Rusă
Spaniolă
Turcă
Unintelligible ApologyEngleză
Distant Thoughts [Three-line poetry] (20.12.20)
Chinese (Cantonese)
Chinese (Changsha dialect)
Chinese (Classical Chinese)
Chineză #1 #2
Chineză (Hakka)
Ebraică
Franceză
Germană #1 #2
Greacă
Idiş
Poloneză #1 #2
Română
Rusă
Sardinian (southern dialects)
Spaniolă
Turcă
Catalană
Finlandeză
Gaelic (Irish Gaelic)
Occitan
Persană
We Will Meet AgainChineză, Engleză, Italiană
Campus Stories (20.04.11)
Chineză
Engleză
Franceză
Germană
Italiană
Portugheză
Rusă
Spaniolă
When Dusk Kisses DawnEngleză
My Island (19.07.01)
Chineză
Finlandeză
Franceză
Germană
Italiană
Japoneză
Rusă #1 #2
Spaniolă
Turcă
WuhanEngleză
On the Road [Cinquain] (21.05.05)
Chineză
Ebraică
Franceză
Germană
Hindi
Japoneză
Kurdish (Kurmanji)
Poloneză
Rusă
Tongan
Turcă
Ucraineană
Д. Р. (D. R.)Engleză, Rusă
Distant Thoughts (19.06.16)
Chineză
Engleză
Greacă
Rusă
Spaniolă
与你的相逢 (yǔ nǐ de xiāng féng)Chineză
Another Dimension (21.06.29)
Engleză
Franceză
Germană
Italiană
Spaniolă
凌晨小记 (líng chén xiǎo jì)Chineză
My Island (21.01.23)
Engleză
Franceză
Germană
华沙之梦 (Huá shā zhī mèng)Chineză
Distant Thoughts (16.09.17)
Engleză
Germană
Poloneză
天堂里的过客 (Tiāntáng lǐ de guòkè)Chineză
On the Road (19.09.15)
Engleză
Franceză
Germană
家乡 (Jiā xiāng)Chineză
Pripyat 1986 [Three-line poetry] (16.09.28)
Engleză
Franceză
Germană
Italiană
Japoneză
Rusă
Spaniolă
无应答 (Wú yìng dá)Chineză
Another Dimension (18.05.22)
Engleză
Franceză
时差 (Shí chā)Chineză
Another Dimension (18.6.28)
Engleză
Franceză
Germană
Italiană
Japoneză
Spaniolă
时间列车 (Shí jiān liè chē)Chineză
Pripyat 1986 [Three-line poetry] (16.10.20)
Engleză
Franceză
Germană
Japoneză
普里皮亚的夕阳 (Pǔ lǐ pí yà de xī yáng)Chineză
Pripyat 1986 [Three-line poetry] (16.9.28)
Engleză
Franceză
Germană
Japoneză
最后一支舞 (Zuì hòu yī zhī wǔ)Chineză
Pripyat 1986 [Three-line poetry] (16.09.28)
Engleză
Franceză
Germană
Japoneză
Olandeză
Spaniolă
涅槃重生 (Niè pán chóng shēng)Chineză, Rusă, Germană, Poloneză
Distant Thoughts [Three-line poetry] (17.10.23)
Engleză
Italiană
热土 [Land of Love] (rè tǔ)Chineză, Engleză
Distant Thoughts (21.5.21)
Chineză
Engleză
Franceză
Germană
私奔 (Sī bēn)Chineză
Tears for You [Three-line poetry] (17.10.23)
Engleză
Franceză
Germană
Japoneză
红河路上 (hóng hé lù shàng)Chineză
On the Road [Uncomposed Lyrics] (21.02.19)
Engleză
Franceză
Germană
苏联解体的23年之后 (Sū lián jiě tǐ de 23 nián zhī hòu)Chineză
Tears for You [Three-line poetry] (17.10.23)
Engleză
Franceză
Germană
Japoneză
Spaniolă
转身 (zhuǎn shēn)Chineză
Campus Stories (21.9.10)
Engleză
Germană
远方的诗 (Yuǎnfāng de shī)Chineză
Another Dimension (21.06.03)
Engleză
那年夏夜 (Nà nián xià yè)Chineză
Campus Stories (19.01.18)
Engleză
Franceză
Germană
Italiană
阳光 (yáng guāng)Chineză
My Island (21.01.16)
Engleză
Franceză
Germană
Italiană
Japoneză
Spaniolă
阵亡士兵 (Zhèn wáng shì bīng)Chineză
Tears for You [Three-line poetry] (17.10.23)
Engleză
Franceză
Germană #1 #2
Japoneză
Rusă
Spaniolă
阿富汗战争 (Ā fù hàn zhàn zhēng)Chineză
Tears for You [Three-line poetry] (17.10.23)
Engleză
Franceză
Germană
Japoneză
Olandeză
Spaniolă
静夜流云 (jìng yè liú yún)Chineză
My Island (21.04.15)
Engleză
Franceză
Germană
Comentarii
your someoneyour someone    Marţi, 31/03/2020 - 07:33

we can write our own poems and put them in as songs here on LT? i didn't know that! let me go do that lol Regular smile

Read about music throughout history