versuri Wang Feng

Wang Feng
VersuriTraduceriCereri
坏掉 (huài diào)Chineză
2020
Mr. ManChineză
Singer 2018
Rusă
You Are My Beloved Girl 你是我心爱的姑娘 (Nǐ shì wǒ xīn ài de gū niáng)Chineză
信仰在空中飘扬 2009
Engleză
Rusă
《所有人都在玩手机》+《夜猫》Chineză
Singer 2018
Rusă
两只鸟一列火车和雨的交响曲 (liǎng zhǐ niǎo yī liè huǒ chē hé yǔ de jiāo xiǎng qǔ)Chineză
2020
Engleză
Rusă
为了让生活继续 (Wèi le ràng shēng huó jì xù)Chineză
怒放的生命
Engleză
Rusă
二手灵魂 (èr shǒu líng hún)Chineză
2020
Rusă
亲爱的,今夜你在哪里 (Qīn ài de, jīn yè nǐ zài nǎ lǐ)Chineză
河流
Engleză
Rusă
从感冒片到钞票Chineză
2020
Rusă
像個孩子 (Xiàng gè hái zi)ChinezăEngleză #1 #2 #3
Greacă
Rusă
像夢一樣自由 (Xiàng mèng yī yàng zì yóu)ChinezăEngleză
Rusă
Transliteraţie
儿时 (ér shí)Chineză
Singer 2018
Rusă
光明 (Guāngmíng)Chineză
信仰在空中飘扬
Engleză
Transliteraţie
再見青春 (zài jiàn qīng chūn)ChinezăEngleză
再见二十世纪 (Zàijiàn èrshí shìjì)Chineză
爱是一颗幸福的子弹
Engleză
Transliteraţie
勇敢的心 (Yǒng gǎn de xīn)Chineză
《西游记之大圣归来》3D西游动画电影 (2015)
Engleză
Transliteraţie
北京北京 (Běijīng Běijīng)ChinezăArabă
Engleză
Franceză
Japoneză
Rusă
Transliteraţie
Mongolă
回忆之前,忘记之后 (Huí yì zhī qián, wàng jì zhī hòu)ChinezăEngleză
在雨中 (zài yǔzhōng)Chineză
爱是一颗幸福的子弹
Engleză
Transliteraţie
大橋上 (dà qiáo shàng)ChinezăEngleză
如果風不再吹 (Rú guǒ fēng bù zài chuī)Chineză
《信仰在空中飘扬》(1999)
Engleză
存在 (cúnzài)ChinezăEngleză
Greacă
Rusă
寂寞时你再一次来到我的心灵 (jì mò shí nǐ zài yī cì lái dào wǒ de xīn líng)Chineză
“2020”
Rusă
就这样 (jiù zhè yàng)Chineză
2020
当我想你的时候 (When I am thinking of you)Chineză
信仰在空中飘扬
Engleză
Rusă
彼岸 (bǐ'àn)Chineză
笑着哭
Engleză
Rusă
往昔的野草 (wǎng xī de yě cǎo)Chineză
2020
怒放的生命 (nùfàng de shēngmìng)ChinezăEngleză
恒星 (Héng xīng)Chineză
《怒放的生命》(2016)
Engleză
我心依狂Chineză
2020
我爱你中国 (wǒ ài nǐ zhōng guó)ChinezăEngleză
旅途 (Journey) (lǚ tú)Chineză
怒放的生命
Engleză
Rusă
无处安放 (wú chù ān fàng)ChinezăEngleză
Rusă
易忘之茧 (yì wàng zhī jiǎn)Chineză
2020
春天里 (Chūntiān lǐ)ChinezăBosniacă
Engleză #1 #2
Franceză
Germană
Greacă
Rusă
Spaniolă
Transliteraţie
晚安北京 (Wǎn'ān Běijīng)ChinezăEngleză
Greacă
Transliteraţie
梦想的光芒 (mèngxiǎng de guāngmáng)Chineză
没有人在乎 [NO ONE CARES] (Méiyǒu rén zàihū)Engleză, ChinezăEngleză
Portugheză
Rusă
没有什么事那么糟糕 (méi yǒu shén me shì nà me zāo gāo)Chineză
2020
Rusă
没那么容易 (méi nà me róng yì)Chineză
2020
河流 (Héliú)ChinezăEngleză
流年啊 你奈我何 (Liú nián a nǐ nài wǒ hé)Chineză
《河流》(2015)
Engleză #1 #2
Transliteraţie
流浪 (liú làng)ChinezăEngleză
灿烂的你 (càn làn de nǐ)Chineză
2020
Rusă
爱是一颗信服的子弹 (ài shì yī kē xìnfú de zǐdàn)Chineză
爱是一颗幸福的子弹
Engleză
硬币 (Yìng bì)Chineză
《笑着哭》(2016)
Engleză
笑着哭 (Xiào zhe kū)Chineză
《笑著哭》(2016)
Engleză
等待 (děng dài)ChinezăEngleză
简单的歌 (jiǎndān de gē)Chineză
果嶺里29號
Engleză
Rusă
绽放 (zhàn fàng)Chineză
笑着哭
Engleză
美麗世界的孤兒 (měi lì shì jiè de gū ér)Chineză
Fireworks
Engleză
Rusă
脏歌 (zàng gē)Chineză
2020
Rusă
花火 (huā huǒ)ChinezăEngleză
Rusă
Spaniolă
Transliteraţie
谢谢 (Xiè xiè)Chineză
《河流》(2015)
那年我五岁 (nà nián wǒ wǔ suì)ChinezăRusă
Engleză
长安街上 (zhǎng ān jiē shàng)Chineză
怒放的生命
Engleză
雨天的回忆 (yu tian de huiyi)Chineză
生无所求
Engleză
青春 (qīng chūn)ChinezăEngleză #1 #2
Transliteraţie
飞得更高 (fēi dé gèng gāo)ChinezăEngleză #1 #2
Greacă
Rusă
Transliteraţie
Portugheză
Comentarii
Read about music throughout history