This is war (traducere în Vietnameză)

Advertisements
traducere în Vietnameză

Đây Là Chiến Tranh

Một lời cảnh báo cho mọi người, cả người tốt và kẻ xấu
Đây là chiến tranh
Cho những người lính, người dân, người tử vì đạo, hay nạn nhân
Đây là chiến tranh
Đây là khoảnh khắc của sự thật và khoảnh khắc để dối lừa
Đây là khoảnh khắc để sống và khoảnh khắc để chết
Khoảnh khắc để chiến đấu, khoảnh khắc để chiến đấu, để đấu, để đấu, để đấu
Qua bên phải, qua bên trái, chúng ta sẽ đánh cho đến chết
Cho đến tận cùng của thế giới, đó là một một thời kỳ mới cho kẻ cuối cùng cũng như người đầu tiên
Qua bên phải, qua bên trái, chúng ta sẽ đánh cho đến chết
Cho đến tận cùng của thế giới, đầu hàng thế giới đi, đó là một thời kỳ mới
 
Một lời cảnh báo cho những nhà tiên tri, những người dối trá và những kẻ thành thực
Đây là chiến tranh
Cho những kẻ lãnh đạo, những người hạ đẳng, những nạn nhân, cho đấng cứu thế
Đây là chiến tranh
Đây là khoảnh khắc của sự thật và khoảnh khắc để dối lừa
Đây là khoảnh khắc để sống và khoảnh khắc để chết
Khoảnh khắc để chiến đấu, khoảnh khắc để chiến đấu, để đấu, để đấu, để đấu
Qua bên phải, qua bên trái, chúng ta sẽ đánh cho đến chết
Cho đến tận cùng của thế giới, đó là một một thời kỳ mới cho kẻ cuối cùng cũng như người đầu tiên
Qua bên phải, qua bên trái, chúng ta sẽ đánh cho đến chết
Cho đến tận cùng của thế giới, đó là một thời kỳ mới, thời kỳ mới, đó là một thời kỳ mới
 
Tôi tin vào ánh sáng, hãy đưa tay bạn lên bầu trời
Chiến đấu xong rồi, chiến tranh thắng rồi, đưa tay bạn lên đối diện mặt trời đi
Đối diện mặt trời, đối diện mặt trời, đối diện mặt trời, chiến tranh thắng rồi
 
Đấu đấu đấu đấu đấu
 
Qua bên phải, qua bên trái, chúng ta sẽ đánh cho đến chết
Cho đến tận cùng của thế giới, đó là một một thời kỳ mới cho kẻ cuối cùng cũng như người đầu tiên
Qua bên phải, qua bên trái, chúng ta sẽ đánh cho đến chết
Cho đến tận cùng của thế giới, đó là một thời kỳ mới, thời kỳ mới, đó là một thời kỳ mới
 
Chiến tranh thắng rồi, chiến tranh thắng rồi, một thời kỳ mới
 
Tôi không tin gì cả, không phải nơi kết thúc hay chỗ bắt đầu
Tôi không tin gì cả, không phải vào trái đất hay vào các vì sao
Tôi không tin gì cả, không phải vào ban ngày hay bóng đêm
Tôi không tin gì cả ngoài nhịp đập của con tim chúng ta
Tôi không tin gì cả, 100 mặt trời đến khi chúng ta chia rẽ
Tôi không tin gì cả, không phải vào quỷ hay vào thần linh
Tôi không tin gì cả, không phải vào hòa bình hay vào chiến tranh
Tôi không tin gì cả ngoài con người thật sự của chúng ta
 
Postat de Nắng la Miercuri, 23/04/2014 - 12:28
Engleză

This is war

Comentarii