Publicitate

versuri Xu Wei

VersuriTraduceriCereri
Qingniao (青鸟)ChinezăvideoEngleză
Rusă
世外桃源 (Shì wài táo yuán)Chinezăvideo
電影《回到被愛的每一天》片尾曲 (2015)
Engleză
Transliteraţie
两天 (Liǎng tiān)Chinezăvideo
在路上
Engleză
为了告别的聚会Chinezăvideo
无尽光芒
Engleză
九月 (Jiǔ yuè)Chinezăvideo
那一年
Engleză
今夜 (Jīn yè)Chineză
那一年
Engleză
Rusă
你的深情 | Nǐ de shēnqíngChinezăvideo
无尽光芒
Engleză
Rusă
像风一样自由 (Xiàng fēng yī yàng zì yóu)Chinezăvideo
在路上
Engleză #1 #2
只有爱Chinezăvideo
无尽光芒
Engleză
Transliteraţie
Japoneză
Spaniolă
喜悦Chinezăvideo
此时此刻
Engleză
喝茶去 (Hē chá qù)Chinezăvideo
每一刻都是崭新的
Engleză
四季 (Sì jì)Chinezăvideo
爱如少年
Engleză
在这里 | Zài zhèlǐChinezăvideo
无尽光芒
Engleză
坐看云起 (Zuò kàn yún qǐ)Chinezăvideo
每一刻都是崭新的
夕阳中的城市Chinezăvideo
无尽光芒
Engleză
天使Chinezăvideo
爱如少年
Engleză
天鹅之旅 (Tiān é zhī lǚ)Chinezăvideo
时光/漫步
Engleză
完美生活 (wánměi shēnghuó)ChinezăvideoEngleză
家 (Jiā)Chinezăvideo
爱如少年
Engleză
平淡 (Píng dàn)Chineză
时光 漫步
Engleză
心中的歌谣 | Xīnzhōng de gēyáoChinezăvideo
无尽光芒
Engleză
悠远的天空Chinezăvideo
每一刻都是崭新的
Engleză
我不猜 | Wǒ bù cāiChinezăvideo
无尽光芒
Engleză
我的秋天 (Wǒ de qiū tiān)Chinezăvideo
在路上
Engleză
执着 (Zhí zhuó)Chinezăvideo
在路上
Engleză #1 #2
故乡 (Gù xiāng)ChinezăvideoEngleză #1 #2
Rusă
Transliteraţie
故事 (Gù shì)Chinezăvideo
爱如少年 (2008)
Engleză
Rusă
Tongan
Transliteraţie
救赎之旅 (Jiù shú zhī lǚ)Chinezăvideo
此时此刻
Engleză
旅行 (Lǚ xíng)ChinezăvideoEngleză
Transliteraţie
无人知晓 (Wú rén zhī xiǎo)Chinezăvideo
无尽光芒Chinezăvideo
无尽光芒
Engleză
时光 | ShíguāngChinezăvideo
时光 漫步
Engleză
星空 (Xīng kōng)Chinezăvideo
时光 漫步
Engleză
Rusă
春海Chinezăvideo
无尽光芒
Engleză
曾经的你 (Cén gjīng de nǐ)Chinezăvideo
曾经的你
Engleză #1 #2
Rusă
温暖 (wennuan)ChinezăvideoRusă
漫步 | MànbùChinezăvideo
时光 漫步
Engleză
灿烂 (Càn làn)ChinezăvideoEngleză
爱 (ài)Chinezăvideo
爱如少年
Engleză
Rusă
Transliteraţie
生活不止眼前的苟且 (Shēng huó bù zhǐ yǎn qián de gǒu qiě)ChinezăvideoEngleză
礼物 (Lǐ wù)ChinezăEngleză
第三极 (dì sān jí)ChinezăvideoEngleză
简单 (Jiǎndān)ChinezăRusă
蓝莲花 (Lán lián huā)Chinezăvideo
时光 漫步
Engleză
Rusă
远航 | YuǎnhángChinezăvideo
无尽光芒
Engleză
那一年 (Nà yī nián)Chinezăvideo
那一年
Engleză
难忘的一天 (Nán wàng de yī tiān)ChinezăvideoEngleză
Rusă
Transliteraţie
Xu Wei also performedTraduceri
Sandy Lam - Blue Lotos 蓝莲花Chinezăvideo
Singer 2017
Rusă
Comentarii