Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stand With Ukraine!

Занда (Zanda) (Transliteraţie)

  • Artist: Arkady Mandjiev (Аркадий Манджиев, Arkadiy Manciyev, Манҗин Аркадь, Mancin Arkad)
  • Cântec: Занда (Zanda) Album: Шар альбом
    2 traduceri
    IPA, Transliteraţie
  • Traduceri: IPA, Transliteraţie

Занда

Көвүдин зүрк бульглулсн
Көркхн, Занда, күүкн.
«Дуртав» - гиһәд келхнчнь,
«Дургов» - гиһәд һәәлхнчнь.
 
Асхн болһн күләнәв,
Айсар хора дүүрнә.
Санан-седкл бәрәтә,
Саак дун дуулата.
 
(давтвр)
Занда! «Дуртав» - гиһәд келхнчнь, Занда!
Занда! «Дургов» - гиһәд һәәлхнчнь, Занда!
 
Бүргр нүдәрн инәҗ
Бийим бичә зоваһич.
«Дуртав» - гиһәд келхнчнь,
«Дургов» - гиһәд һәәлхнчнь.
 
Асхн болһн күләнәв,
Айсар хора дүүрнә.
Санан-седкл бәрәтә,
Саак дун дуулата.
 
(давтвр)
 
Көвүдин зүрк бульглулсн
Көркхн, Занда, күүкн.
«Дуртав» - гиһәд келхнчнь,
«Дургов» - гиһәд һәәлхнчнь.
 
Асхн болһн күләнәв,
Айсар хора дүүрнә.
Санан-седкл бәрәтә,
Саак дун дуулата.
 
(давтвр)
 
Postat de FokkerTISMFokkerTISM la 2021-11-17
Ultima oară editat de FokkerTISMFokkerTISM în data 2022-03-28
Transliteraţie
Aliniază paragrafe

Zanda

Kövüdin zürk bulglulsn
Körkxn, Zanda, küükn
«Durtav» - gihəd kelxnçn
«Durgov» - gihəd həəlxnçn
 
Asxn bolhn külənəv
Aysar xora düürnə
Sanan-sedkl bərətə
Saak dun duulata
 
(davtvr)
Zanda! «Durtav» - gihəd kelxnçn, Zanda!
Zanda! «Durgov» - gihəd həəlxnçn, Zanda!
 
Bürgr nüdərn inəc
Biyim biçə zovahiç
«Durtav» - gihəd kelxnçn
«Durgov» - gihəd həəlxnçn
 
Asxn bolhn külənəv
Aysar xora düürnə
Sanan-sedkl bərətə
Saak dun duulata
 
(davtvr)
 
Kövüdin zürk bulglulsn
Körkxn, Zanda, küükn
«Durtav» - gihəd kelxnçn
«Durgov» - gihəd həəlxnçn
 
Asxn bolhn külənəv
Aysar xora düürnə
Sanan-sedkl bərətə
Saak dun duulata
 
(davtvr)
 
Mulțumesc!
Postat de FokkerTISMFokkerTISM la 2021-11-17
Ultima oară editat de FokkerTISMFokkerTISM în data 2022-03-28
Traduceri ale cântecului "Занда (Zanda)"
Transliteraţie FokkerTISM
Te rugăm să ajuți la traducerea cântecului „Занда”
Comentarii
Read about music throughout history