Реклама

Ромни (перевод на Английский)

Ромни

Ово је за сестре које свуда су по свету
Јер знам колико тешко је у овом мушком свету
Да л' је то у гету или било негде другде
Није лако бити Ромни када сви ти суде
Све је то традиција кажу стари наши
Традиција у којој једино мушки ту је главни
Где нема избора да ли хоћеш или не
Где други ти одлучују с' ким да живиш а с' ким умреш
 
Буди ти од оних које ће рећи не
Докажи да и жене могу бити поносне
Јер знам да тешко је прекинути те приче
Ал' то је први корак да осмех створимо на лице
Знајте нисте сами, не би биле прве
Толико ромских сестaра су прошле босе трње
И све се може променити, немој да те трују
Зато гласно певај са мном, нека те сви чују
 
Ја сам Ромни и доста ми је више
Нећу више слушати ваше труле приче
Ово је мој живот и радићу шта хоћу
Своје одлуке од сада сама себи донећу
 
Јер ја сам Ромни и доста ми је више
Ја нећу више слушати те ваше труле приче
Јер ово је мој живот и ја радићу шта хоћу
Ја своје одлуке од сада сама себи донећу
 
Колико тешко је да живиш међу људима
Који бране ти да живиш живот к'о сви други
Да завшиш школу и нађеш неки посао нормалан
Изађеш за викенд и виђаш са другарима
Колико тешко је то видим својим очима
За паре вас продају као да сте роба јефтина
И свима је баш лепо па слави цела фамилија
И свима је то нормално јер то је традиција
 
Не дај да те трују, ти си газда свог живота
Не слушај обећања, не слушај тог идиота
Иди својим путем, живи како знаш
Оствари своје циљеве, то ти је једини спас
И ако кажу да много мање вредиш
Покажи свима да нису у праву, на речима не штеди
Само реци шта одувек хтела си да кажеш
Живи свој живот и не дај ником да те лаже
 
Ја сам Ромни и доста ми је више
Нећу више слушати ваше труле приче
Ово је мој живот и радићу шта хоћу
Своје одлуке од сада сама себи донећу
 
Јер ја сам Ромни и доста ми је више
Ја нећу више слушати те ваше труле приче
Јер ово је мој живот и ја радићу шта хоћу
Ја своје одлуке од сада сама себи донећу
 
Ја сам Ромни и доста ми је више
Нећу више слушати ваше труле приче
Ово је мој живот и радићу шта хоћу
Своје одлуке од сада сама себи донећу
 
Јер ја сам Ромни и доста ми је више
Ја нећу више слушати те ваше труле приче
Јер ово је мој живот и ја радићу шта хоћу
Ја своје одлуке од сада сама себи донећу
 
Добавлено BalkantürkBalkantürk в ср, 30/09/2020 - 14:27
Комментарий:

Gipsy Mafia are two romani brothers from Serbia. This song talk and complains about Romani situation; Romani discrimination

перевод на АнглийскийАнглийский
Выровнить абзацы

Romani

This is for the sisters all over the world
Because I know how hard it is in this male world
Whether it's in the ghetto or anywhere else
It's not easy being a Romani when everybody's judging you
It's nothing but tradition, our elders say
A tradition where only the male is in charge
Where there's no choice whether you want it or not
Where others decide who you live and who you die with
 
Be one of those that will say no
Prove that women too can be proud
Because I know it's hard to put an end to those stories
But that's the first step to putting a smile on their faces
Know you're not alone, you wouldn't be the first
So many Roma sisters went barefoot through thorns
And everything can change, don't let them poison you
Sing loudly with me, let everyone hear you
 
I'm a Romani and I've had enough
I won't listen to your rotten stories anymore
This is my life, and I'll do what I want
My decisions from now on I'll make for myself
 
Because I'm a Romani, and I've had enough
I won't listen to your rotten stories anymore
Because this is my life, and I'll do what I want
My decisions from now on I'll make for myself
 
How hard it is to live among people
Who don't let you live your life like everyone else
To finish school and find a normal job
Go out for the weekend and see your friends
How hard it is, I can see that with my own eyes
They sell you for money like cheap merchandise
And everyone feels great, the whole family is celebrating
And it's normal for everyone because it's tradition
 
Don't let them poison you, you're the owner of your life
Don't listen to promises, don't listen to that idiot
Go your own way, live how you know
Achieve your goals, that's your only salvation
And if they say that you're worth a lot less
Show everyone they're wrong, don't spare your words
Just say what you've always wanted to say
Live your life and don't let anyone lie to you
 
I'm a Romani and I've had enough
I won't listen to your rotten stories anymore
This is my life, and I'll do what I want
My decisions from now on I'll make for myself
 
Because I'm a Romani, and I've had enough
I won't listen to your rotten stories anymore
Because this is my life, and I'll do what I want
My decisions from now on I'll make for myself
 
I'm a Romani and I've had enough
I won't listen to your rotten stories anymore
This is my life, and I'll do what I want
My decisions from now on I'll make for myself
 
Because I'm a Romani, and I've had enough
I won't listen to your rotten stories anymore
Because this is my life, and I'll do what I want
My decisions from now on I'll make for myself
 
Спасибо!
thanked 2 times
Добавлено BalkantürkBalkantürk в ср, 30/09/2020 - 20:26
Комментарий:

BIH: Ako vam je moj prijevod pomogao, pritisnite “Thank you” dugme, molim vas. Slobono koristite moj prijevod ako navedete moje ime ili korisničko ime kao autora. Ako imate prijedloge ili ispravke koje bi mogle poboljšati prijevod, molim vas ne ustručavajte se da ih dodate!
~~~~~~
SPA: Si mi traducción lo ha ayudado, presione el botón 'Gracias', por favor. Usted es libre de usar mi traducción si cita mi nombre o nombre de usuario como autor. Si tiene alguna sugerencia o corrección que pueda mejorar la traducción, ¡no dude en proporcionarla!
~~~~~~
EN: If my translation has helped you, press 'Thank you' button, please. You are free to use my translation if you cite my name or username as the author. If you have any suggestions or corrections which could make the translation better, please don't hesitate to provide them!

Переводы "Ромни"
Английский Balkantürk
Коллекции с "Ромни"
Комментарии
BalkantürkBalkantürk    пт, 02/10/2020 - 12:56

You're welcome Regular smile Yes they are interesting lyrics but they tell "harsh" stories. Maybe [@Sanja94] can help you with German translation, I saw her on the Site activity, yesterday, uploading German Serbian translations so maybe she can do it but viceversa; Serbian to German. Have a nice evening

Read about music throughout history