The Prince of Egypt (OST) - Чума [The Plagues] (перевод на Английский)

Болгарский

Чума [The Plagues]

[Мойсей]
Теб наричах братко!
С теб делях и радост и тъга
Не мога да забравя!
 
И в този час разбирам
Свойта тежка участ -
Аз да бъда твоя смъртен враг.
 
Боже, как да го направя?
Тук бе моят дом.
Този спомен ме измъчва.
Как това да понеса?
Колко още ще пожертваш?
Гордостта ти няма край!
 
Трябва да отстъпиш!
Още ли се бавиш? До кога?
Дай ни свобода!
 
[Рамзес]
Мои предишен братко,
Как си се опълчил срещу мен,
С толкова омраза!
 
Но няма да отстъпя!
Не се боя цената да платя!
Даже да сгреша,
Няма да ви дам аз свобода!
Не ще ви дам свобода!
 
[Мойсей]
Дай ни свобода!
 
Добавлено phantasmagoria в вт, 13/06/2017 - 21:18
В последний раз исправлено kdravia в пн, 09/10/2017 - 05:14
Выровнить абзацы
перевод на Английский

Plague

Moses:
I used to call you brother!
I shared with you happiness and sadness;
I can't forget that!
 
And now I realize
My ill fate -
To be your worst nemesis.
 
God, how can I do it?
Here was my home.
This memory will haunt me.
How will I cope with this?
How many more you'll sacrifice?
Your pride is endless!
 
You have to retreat!
What are you waiting for? Until when?
Give us freedom!
 
Ramses:
My former brother,
How you have stood against me,
Filled with so much hatred!
 
But I will not retreat!
I am not afraid to pay the price!
Even if I am wrong,
I will not give you freedom!
I won't give you freedom!
 
Moses:
Give us freedom!
 
Добавлено kdravia в пн, 09/10/2017 - 05:30
Добавлено в ответ на запрос Zarina01
Комментарии