Vigen - Gole Sorkh (گل سرخ)

Advertisements
Персидский

Gole Sorkh (گل سرخ)

متن آهنگ گل سرخ
 
آخر ای محبوب زیبا
بعد از آن دیر آشنایی
 
آمدی خواندی برایم
قصه تلخ جدایی
 
مانده ام سر در گریبان
بی تو در شبهای غمگین
 
بی تو باشد همدم من
یاد پیمانهای دیرین
 
آن گل سرخی که دادی
در سکوت خانه پژمرد
 
آتش عشق و محبت
در خزان سینه افسرد
 
آن گل سرخی که دادی
در سکوت خانه پژمرد
 
آتش عشق و محبت
در خزان سینه افسرد
 
اکنون نشسته در نگاهم
تصویر پر غرور چشمت
 
یکدم نمیرود از یادم
چشمه های پر نور چشمت
 
آن گل سرخی که دادی
در سکوت خانه پژمرد
 
آتش عشق و محبت
در خزان سینه افسرد
 
آن گل سرخی که دادی
در سکوت خانه پژمرد
 
آتش عشق و محبت
در خزان سینه افسرد
 
اکنون نشسته در نگاهم
تصویر پر غرور چشمت
 
یکدم نمیرود از یادم
چشمه های پر نور چشمت
 
Добавлено Гость в пт, 01/01/2010 - 00:00
В последний раз исправлено Miley_Lovato в чт, 14/04/2016 - 19:39
Спасибо!

 

Advertisements
Видео
Vigen: Топ 3
Помогите перевести "Gole Sorkh (گل سرخ)"
Комментарии