Aşk Nereden Nereye (перевод на Персидский)

Реклама
перевод на ПерсидскийПерсидский
A A

دیگه عشق از کجا تا کجا؟

این دفعه اول نیست
که من به کسی اعتماد نمی کنم
از اون روز به بعد دروغ گفتن رو شروع کردم
این بار اول
جسارتمو جمع و جور کردم و رو غرورم پا گذاشتم
مثل یک قهرمان درست روبروت وایسادم
واسه بار آخر
امروز فال خونی رو یاد گرفتم
فقط واسه گرفتن دستات، واسه بار آخر
اگه گردنت رو بگیرم
آرامش تو رو از دریای اژه بگیرم
دیگه عشق از کجا تا کجا؟
از چپ به راست مرگ* سه حرفی
زندگی، پنج حرفیه نانوشته
دیگه عشق از کجا تا کجا؟
این دفعه اول نیست
که من به کسی اعتماد نمی کنم
از اون روز به بعد دروغ گفتن رو شروع کردم
این بار اول
رومو به خلیج کردم و مثل قهرمان راست وایسادم
واسه زمین زدن دیوارهایی که با تنهاییام درست کرده بودم
واسه همیشه...
 
Добавлено TheOne_ZTheOne_Z в ср, 17/07/2013 - 22:00
В последний раз исправлено TheOne_ZTheOne_Z в чт, 25/07/2013 - 10:35
Комментарий:

ölüm که 4 حرفی هست ولی تو ترجمه 3 حرفی گفتم

ТурецкийТурецкий

Aşk Nereden Nereye

Комментарии