Annie (перевод на Персидский)

Реклама
перевод на ПерсидскийПерсидский
A A

انی

انی، اسمت رو زیر نور چراغ ها گرفته بودی
فکر کردم قبلا" لبخندت رو توی مجله ای دیدم
همه چیز خراب شد؟
انی،تو برای زمان های بزرگ خلق شده بودی
یه ستاره ی بزرگ می شی NME می گفتن تو در
ولی دیوار ها سر من خراب می شن ، می ریزن
آیا تو هم سر من فرو می ریزی؟
انی چون تو یه ستاره ای که فقط زیاد دور نمیره
اما در آینده تمام دنیا اسمت رو می شناسه
و مشهور میشی برای اینکه من واست شعر خواهم نوشت
 
انی،آیا خوب نمیشد که همه متوجهت باشن؟
و این خجالته که اون همه واسه امضات تمرین کنی اما کسی ازت نخواد که بهش امضا بدی
رویاهات خرد و نابود شدن
انی،
برای چی زیر نور صحنه حموم نکردی؟
فکر کردم شاید چون سال ها پیش گفته بودی که میتونی آدم مشهوری بشی
همه چیز خراب شد و ریخت؟ آیا تو هم سر من فرو می ریزی؟
 
انی چون تو یه ستاره ای که فقط زیاد دور نمیره
اما در آینده تمام دنیا اسمت رو می شناسه
و مشهور میشی برای اینکه من واست شعر خواهم نوشت
 
NME مجله ی موزیک در انگلیس
 
Добавлено Sonia SSonia S в пн, 12/08/2013 - 08:04
Добавлено в ответ на запрос saeidmo23saeidmo23
АнглийскийАнглийский

Annie

Комментарии