Россия ведет позорную войну с Украиной.     Поддержи Украину!

Текст песни Аавин һанц чамаһан (Aavin hanț çamahan)

  • Исполнитель: Arkady Mandjiev (Аркадий Манджиев, Arkadiy Manciyev, Манҗин Аркадь, Mancin Arkad)
  • Переводы: Русский, Транслитерация
A A

Аавин һанц чамаһан

Одн уга сөөднь
Ор һанцарн йовлав
Ончлҗ иньгән өкәрлхдән
Ода кенәснь эмәхв
Ончлҗ иньгән өкәрлхдән
Ода кенәснь эмәхв
 
Бүчрлҗ урһсн модна дор
Бичгән бичәд суунач,
Бичгән бичәд суухин ормд
Бийәрн ирәд күүндхнчнь
 
Һалун эрәтә альчурнь
Һалдһлзсн шарин толһад
Һалдһлзсн шара чамаһан
Һарасчнь авад мендлләв
Һалдһлзсн шара чамаһан
Һарасчнь авад мендлләв
 
Алтн җивртә шаазһа шовун
Арлыһан эргҗ ниснә
Аавин һанц чамаһан
Аашна гиҗ соңслав
Аавин һанц чамаһан
Аашна гиҗ соңслав
 
Спасибо!
поблагодарили 1 раз
Добавлено FokkerTISMFokkerTISM в 2021-11-17

 

Переводы "Аавин һанц чамаһан ..."
Arkady Mandjiev: Топ 3
Комментарии
Read about music throughout history