Bez ciebie nie ma mnie (перевод на Русский)

Запрошена проверка
Польский

Bez ciebie nie ma mnie

 
Przy tobie biegły wszystkie drogi jak wierne psy.
Uśmiechy nie znające trwogi przy Tobie szły.
Przy Tobie z Tobą i dla Ciebie świat się zielenił.
A teraz pusto w całym niebie, na całej ziemi
I nie ma mnie bez Ciebie, nie ma mnie,
i lustro kłamie, nie ma mnie,
 
Bez Ciebie nie ma mnie, jest tylko pamięć,
nie ma mnie, mój cień to obcy cień, to już nie ja.
Może o tym wie dziś tylko ten,
kto dni bezludnych prawdę zna.
 
I nawet Cię nie opłakiwał zwyczajny pech,
i nasza gwiazda ta szczęśliwa
nie spadła w zmierzch.
i odtąd świeci już nie dla nas,
nie wiem dla kogo, zgubiona w nocy
zabłąkana pod mleczną drogą
 
Nie ma mnie, mój cień
to obcy cień, to już nie ja
Może o tym wie dziś tylko ten,
kto dni bezludnych prawdę zna,
 
Nie pozwól kłamać zimnym lustrom,
ich prawdę zmień,
To kłamstwa, które nocą pustą
wmawia im cień.
i w radość powitania zamień
smutną legendę
a wtedy nic nas nie okłamie
bo znowu będę
 
Bo nie ma mnie bez Ciebie, nie ma mnie
i lustro kłamie nie ma mnie
Bez Ciebie nie ma mnie, jest tylko pamięć,
 
Nie ma mnie, mój cień
to obcy cień, to już nie ja
Może o tym wie dziś tylko ten,
kto dni bezludnych prawdę zna.
 
Добавлено Mateusz в пт, 06/12/2013 - 16:38
В последний раз исправлено Azalia в чт, 26/07/2018 - 07:15
Выровнить абзацы
перевод на Русский

Без тебя нет меня

Версии: #1#2
С тобой бежали все дороги, как преданные собаки.
Улыбки не знающие страха, в которую с Тобой шли.
С Тобой, с Тобой и для Тебя мир зеленел.
А теперь пусто, по всему небу, по всей земле
И нет меня без Тебя, нет меня,
и зеркало врет, нет меня,
 
Без Тебя нет меня, только память,
не у меня, моя тень это чужая тень, это уже не я.
Может быть, об этом знает сегодня только тот,
кто дней безлюдных правду знает.
 
И даже Тебя не оплакивал обычное невезение,
и наша звезда та счастливая
не упала в сумерки.
и с тех пор горит уже не для нас,
не знаю для кого, пропала в ночи
заблудшая под млечный путь
 
Нет меня, моя тень
это чужая тень, это уже не я
Может быть, об этом знает сегодня только тот,
кто дней безлюдных правду знает.
 
Не позволяй лгать холодному зеркалу,
их правду изменить
Это ложь, которую ночью пустой
внушают им тень.
и в радость приветствия заменить
печальной легендой
и тогда ничто нас не обманет
потому что снова я буду
 
Ведь нет меня без Тебя, нет меня
и зеркало лжёт нет меня
Без Тебя нет меня, есть только память
 
Нет меня, моя тень
это чужая тень, это уже не я
Может быть, об этом знает сегодня только тот,
кто дней безлюдных правду знает.
 
DDM
Добавлено Hades21 в сб, 30/09/2017 - 17:28
В последний раз исправлено Hades21 в пт, 27/07/2018 - 20:17
Комментарий:

Musik – A. German
Lyrics – J. Ficowski

Автор перевода запросил проверку.
Это значит, что автор будет рад любым исправлениям и улучшениям перевода.
Если вы владеете языками перевода, и у вас есть замечания/предложения, оставьте свои комментарии.
Комментарии
Azalia    чт, 26/07/2018 - 07:17

The source lyrics have been corrected:

i radość powitania zamień -> i w radość powitania zamień

I think the change is significant and can completely change the meaning of the sentence. Please review your translation. Thank you!