Bir Cevabım Var Mı? (перевод на Персидский)

Реклама
перевод на ПерсидскийПерсидский
A A

پاسخی دارم؟

حالا می فهمم که چه قدر سخته تا از زندگی پرسید
آیا عمرهایی که بی پروا گذشته اند بدون مجازات می مونن؟
هیچ پاسخی دارم؟
 
در اتاقهای خیلی بزرگ بدون آینه
روی دیوارهای خالی و لخت به دنبال تصویری از خودم بودم
رد پایی که رهاش کردم به چه کسانی تعلق داره؟
هیچ پاسخی دارم؟
 
نه! ندارم! تحت فشارم نگذارید
حرفهام فایده ای نداره
زندگی هر طور که شده راه خودش رو میره
 
نه! ندارم! تحت فشارم نگذارید
کسی که رفته دیگه بر نمیگرده
انسان با گذشت زمان به نیود هر چیزی عادت میکنه
 
در حالیکه نمی تونم حتی خودم رو دوست داشته باشم
پشت هر در غریبه ای که ضربه زدم
به دنبال خودم نبودم؟
هیچ پاسخی دارم؟
 
با مدادم که سرش شکسته
در هر گوشه تصویری از خوشبختی که کشیده بودم
جایی برای خودم جدا نکردم؟
هیچ پاسخی دارم؟
 
نه! ندارم! تحت فشارم نگذارید
حرفهام فایده ای نداره
زندگی هر طور که شده راه خودش رو میره
 
نه! ندارم! تحت فشارم نگذارید
کسی که رفته دیگه بر نمیگرده
انسان با گذشت زمان به نیود هر چیزی عادت میکنه
 
Добавлено ГостьГость в пн, 26/08/2013 - 16:05
ТурецкийТурецкий

Bir Cevabım Var Mı?

Комментарии