Tantsuyut nebesa (Танцуют небеса) (перевод на Болгарский)

Advertisements
Запрошена проверка
Русский

Tantsuyut nebesa (Танцуют небеса)

Танцуют небеса
Под звон симфонии вселенной.
Солирует гроза
Аккордами сюит
Вернуть бы их назад
Я - словно одинокий пленник -
Затеряна в лесах
Невидимых обид
Знаешь, мир расстроен камертоном горя
Он без нас в миноре разукрашивает сны
 
Но моя дверь открыта
И душа разбита
Захлебнулось сердце
Виртуальным криком
Может я услышу
Как сейчас ты дышишь?
Я хочу быть ближе
В этот раз без лишних фраз
 
Танцуют небеса
Под шёпот пожелтевших листьев,
А стрелки на часах
Вальсируют не в такт
Блистают на глазах
Кристальные осколки мыслей
Вернуть бы их назад,
Но всё не то, и всё не так!
Знаешь, мы искали смысл,
заблудились в числах
В темноте повисла фраза дня: "Прости меня..."
 
Но моя дверь открыта
И душа разбита
Захлебнулось сердце
Виртуальным криком
Может я услышу
Как сейчас ты дышишь?
Я хочу быть ближе
В этот раз без лишних фраз
 
Дождь искрится,
Размывая лица
Мы с тобой сегодня
Смоем все границы
Зачеркнём словами,
За собой оставим
Ноты грустной гаммы
в этот раз...
Зачеркнём словами,
За собой оставим
Ноты грустной гаммы
В этот раз без лишних фраз
 
Добавлено Błażej Adamowicz в пн, 13/11/2017 - 19:58
В последний раз исправлено Błażej Adamowicz в чт, 04/10/2018 - 16:19
Выровнить абзацы
перевод на Болгарский

Танцуват небесата

Танцуват небесата
под звъна на симфонията на вселената,
бурята е на соло
с акордите на сюити.
Ако можех да ги върна назад,
аз сякаш съм самотен пленник
загубена съм в горите
на невидимите обиди.
Знаеш, светът е разстроен от камертона на мъката,
той разкрасява без нас сънищата в минор.
 
Но вратата ми е отворена
и душата ми е разбита.
Препълни се сърцето
с виртуалния вик.
Може би аз ще чуя
как сега ти дишаш?
Аз искам да съм по-близо,
този път без излишни фрази.
 
Танцуват небесата
под шепота на пожълтелите листа,
а стрелките на часовниците
валсират не в такт.
Бляскат на очите
кристалните късове на мислите.
Ако можех да ги върна назад,
но нищо не е както трябва!
Знаеш, ние търсихме смисъла,
заблудихме се в числа.
В тъмнината увисна фразата на деня: „Прости ми…“
 
Но вратата ми е отворена
и душата ми е разбита.
Препълни се сърцето
с виртуалния вик.
Може би аз ще чуя
как сега ти дишаш?
Аз искам да съм по-близо,
този път без излишни фрази.
 
Дъждът искри,
размивайки лица.
Ние с теб днес
ще смием всички граници,
ще ги зачеркнем с думи,
зад себе си ще оставим
нотите на тъжната гама,
този път…
Ще зачеркнем с думи,
зад себе си ще оставим
нотите на тъжната гама,
този път без излишни фрази.
 
This work (if it isn’t sourced) is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Don’t forget to press the green "Thanks!" button if my translation was helpful (no registration’s required).
Добавлено Ivan U7n в вс, 13/05/2018 - 17:46
Добавлено в ответ на запрос Błażej Adamowicz
В последний раз исправлено Ivan U7n в пн, 25/06/2018 - 06:02
Автор перевода запросил проверку.
Это значит, что автор будет рад любым исправлениям и улучшениям перевода.
Если вы владеете языками перевода, и у вас есть замечания/предложения, оставьте свои комментарии.
Комментарии
kalina_989    вс, 13/05/2018 - 20:50

буря е на соло от акордите на сюити. - бурята е на соло под акордите на сюити.
Да бих ги върнала назад, - да можех да ги върна назад - и в третата строфа също
аз – сякаш самотния пътник – аз сякаш съм самотен пътник
от камертона на мъка, - от камертона на мъката
той разкрасява без нас сънища в минор. - той разкрасява без нас сънищата в минор.
душата ми е счупена. - душата ми е разбита - както е в оригинала
стрелките на часовници - стрелките на часовниците
кристалните късове на мисли. - кристалните късове на мислите
заблудихме в числа. - заблудихме се в числа.
Прости ме… - Прости ми
Дъждът искри се - Дъждът искри
ноти на тъжната гама - нотите на тъжната гама
Това е, което забелязах аз Regular smile

Nadejda Silva    вс, 13/05/2018 - 21:29

Да добавя и аз Regular smile

"вернуть бы их назад" - бих го превела като "Ако можех да ги върна назад"

"захлебнулось сердце" - Спря / примря сърцето

"но всё не то, и всё не так" - Но нищо не е както трябва!

И това, в коментара Не сигурен съм - Не съм сигурен или Несигурен съм.

Поздрави

Ivan U7n    пн, 14/05/2018 - 08:01

Благодаря на двете ви! Дано сега всичко е наред. Обаче, членовете аз май никога няма да ги разбера. Regular smile

Ivan U7n    пн, 25/06/2018 - 06:12

И аз не знам защо, видимо бях пиян. Regular smile Благодаря!

Ivan U7n    пн, 25/06/2018 - 08:00

Никога, ала и не мога да намеря някоя друга причина как "пленник" се превърна в "пътник". Teeth smile

Ivan U7n    пн, 25/06/2018 - 06:24

[@Błażej Adamowicz], there is a need to update the Bulgarian subtitles: аз сякаш съм самотен пътник → аз сякаш съм самотен пленник.

Ivan U7n    вт, 26/06/2018 - 19:52

Looks like I managed it. Can you try to approve my corrections for "Мы так нереальны" like this:
1) in the video choose the "Add subtitles/CC" from the "Subtitles" menu
2) select language (Russian in this case)
3) press the "Edit" button at the top-left corner
4) press the blue button meaning approve at the top-left corner (I don't remember what was written there)
?

Błażej Adamowicz    вт, 26/06/2018 - 20:07

No, it doesn't work. I don't have 'Approve' button. I can only send another version of my own subtitles, nothing else.

Ivan U7n    вт, 26/06/2018 - 20:33

Strange that. Maybe it is so because you are the author. Or by the way the blue button is "Looks good".
I wonder if I remove my contribution and you change it accordingly, will I be able to approve it then...

Ivan U7n    ср, 27/06/2018 - 11:27

Strange, I managed to do it all by myself. I just removed my association with my previous contribution and then simply approved my corrections anew.