Temple Of The King (перевод на Болгарский)

Advertisements
Английский

Temple Of The King

One day, in the year of the Fox
Came a time remembered well,
When the strong young man of the rising sun
Heard the tolling of the great black bell.
 
One day in the year of the Fox,
When the bell began to ring,
It meant the time had come
For one to go
To the temple of The King.
 
There in the middle of the circle he stands,
Searching, seeking.
With just one touch of his trembling hand,
The answer will be found.
 
Daylight waits while the old man sings,
Heaven help me!
And then like the rush of a thousand wings,
It shines upon the one.
And the day has just begun.
 
One day in the year of the fox
Came a time remembered well,
When the strong young man of the rising sun
Heard the tolling of the great black bell.
 
One day in the year of the fox,
When the bell began to sing
It meant the time had come
For the one to go
To the temple of The King.
 
There in the middle of the people he stands,
Seeing, feeling.
With just a wave of the strong right hand,
He's gone
To the temple of The King.
 
Far from the circle, at the edge of the world,
He's hoping, wondering.
Thinking back on the stories he's heard of
What he's going to see.
 
There, in the middle of a circle it lies.
Heaven help me!
Then all could see by the shine in his eyes
The answer had been found.
 
Back with the people in the circle he stands,
Giving, feeling.
With just one touch of a strong right hand, they know
Of the temple and The King.
 
Добавлено 4everDanai в пт, 14/01/2011 - 17:05
В последний раз исправлено sandring в вс, 30/09/2018 - 06:35
Выровнить абзацы
перевод на Болгарский

Храмът на краля

Един ден, в годината на лисицата,
Настъпи дългоочакван миг,
Когато силният млад мъж от изгряващото слънце
Чу ударите на голямата черна камбана.
 
Един ден, в годината на лисицата,
Когато камбаната започна да бие,
Означаваше, че е дошло времето
Избраният да влезе в Храма на краля.
 
Там, в средата на кръга, той стои,
Търсейки, оглеждайки се.
Само с едно движение на треперещата му ръка
Отговорът ще бъде намерен.
 
Изгревът изчаква, а старец пее:
„Небеса, помогнете ми!”
И след това като порив на хиляда крила,
Огрява избрания и денят започва.
 
Един ден, в годината на лисицата,
Настъпи дългоочакван миг,
Когато силният млад мъж от изгряващото слънце
Чу ударите на голямата черна камбана.
 
Един ден, в годината на лисицата,
Когато камбаната започна да бие,
Означаваше, че е дошло времето
Избраният да влезе в Храма на краля.
 
Там, заобиколен от хора, той стои,
Виждайки, усещайки.
Само с един замах на силната си дясна ръка,
Той потъва в Храма на краля.
 
Далеч от кръга, на края на света,
Той се надява, чуди се,
Мисли отново за истории, които е чул
За това, което му предстои да види.
 
Там, в средата на кръга, то лежи.
„Небеса, помогнете ми!”
И всеки може да види по блясъка в очите му,
Че отговорът е намерен.
 
Обратно, заобиколен от хората, той се връща,
Давайки, усещайки,
Само с едно докосване от силната му дясна ръка те узнават,
За това, което се е случило в Храма на краля.
 
Добавлено kdravia в пт, 30/03/2012 - 13:29
Комментарии