Реклама

Θάλαττα (Thalatta) (перевод на Итальянский)

Greek (Ancient)
Greek (Ancient)
A A

Θάλαττα

Ἄμμανεεε ἄμμανεε ἄμμανεε ααα… (x4)
 
Ἄγ᾽ ὦ μεγαλώνυμα τέκνα
Τοῦ θαλασσίου,
Πηδᾶτε παρὰ ψάμαθον
Καὶ θῖν᾽ ἁλὸς…
Καρίδων ἀδελφοί… ἀτρυγέτου…
Καρίδων ἀδελφοί,
Καὶ θῖν᾽ ἁλὸς ἀτρυγέτου.
Ἐστέ, ὦ πάλαι ποτ᾽ ὄντες
-Ἡμεῖς νῦν ἐκεῖνό (φαμεν)-,
Ἄλκιμοι δ᾽ ἐν μάχαις,
Καὶ κατ᾽ αὐτὸ
Τοῦτο μόνον ἄνδρες
Ἀλκ[ιμ]ώτατοι,
Καρίδων ἀδελφοί,
Ὦ θάλαττα!
 
Ἄγ᾽ ὦ μεγαλώνυμα τέκνα
Τοῦ θαλασσίου,
Πηδᾶτε παρὰ ψάμαθον
Καὶ θῖν᾽ ἁλὸς…
Καρίδων ἀδελφοί… ἀτρυγέτου…
Καρίδων ἀδελφοί,
Καὶ θῖν᾽ ἁλὸς ἀτρυγέτου.
Ἐστέ, ὦ πάλαι ποτ᾽ ὄντες
-Ἡμεῖς νῦν ἐκεῖνό (φαμεν)-,
Ἄλκιμοι δ᾽ ἐν μάχαις,
Καὶ κατ᾽ αὐτὸ
Τοῦτο μόνον ἄνδρες
Ἀλκ[ιμ]ώτατοι,
Καρίδων ἀδελφοί,
Ὦ θάλαττα!
 
Ἄμμανεεε ἄμμανεε ἄμμανεε ααα… (x4)
Ἆ ἆ…
 
Καὶ ἁλὸς ἀτρυγέτου (x4)…
 
Ἄμμανεεε ἄμμανεε (Καὶ ἁλὸς ἀτρυγέτου)
Ἄμμανεε ααα… (Καὶ ἁλὸς ἀτρυγέτου)
(x4)
 
Καὶ ἁλὸς ἀτρυγέτου (x8)…
 
Добавлено Alberto ScottiAlberto Scotti в пт, 02/07/2021 - 12:13
В последний раз исправлено FaryFary в сб, 31/07/2021 - 08:54
перевод на ИтальянскийИтальянский
Выровнить абзацы

Mare

Версии: #1#2
Su vecchi figli del mare
Fratelli dei gamberi
Balzate sulla sabbia
Sulla riva del mare inquieto
Voi, una volta valenti alle danze
E grandi in battaglia
Veleggiavate sul mare
Girate, ballando ancora una volta
Fratelli dei gamberi
Strisciate indietro
Per scomparire nel mare
 
Спасибо!
thanked 2 times
Добавлено Alberto ScottiAlberto Scotti в пт, 02/07/2021 - 12:13
Источник перевода:
Комментарии
Christos AlexandridisChristos Alexandridis    сб, 17/07/2021 - 12:43

Per i greci, che non capiscono un' acca della traslitterazione con i cratteri latini, do in seguito il testo in greco antico e la sua traduzione in greco moderno (tr. Thrasibulo Stavru). Si tratta delle ultime strofe della commedia che canta il coro. Da notare che l'originale non concide completamente con il testo traslitterato.

Testo in greco antico:

ἄγ᾽ ὦ μεγαλώνυμα τέκνα
τοῦ θαλασσίου ,
πηδᾶτε παρὰ ψάμαθον
καὶ θῖν᾽ ἁλὸς ἀτρυγέτου,
καρίδων ἀδελφοί·
ταχὺν πόδα κυκλοσοβεῖτε,
καὶ τὸ Φρυνίχειον
ἐκλακτισάτω τις, ὅπως
ἰδόντες ἄνω σκέλος ὤζωσιν
οἱ θεαταί.

Testo in greco moderno:

Ω αδερφάκια των γαρίδω
και θαλασσινού πατέρα
ξακουσμένα εσείς παιδιά,
δώστε πήδους στ' ακρογιάλι,
μπρος, χορό στην αμμουδιά!

Με γοργό ρυθμό ένα γύρο
δώστε μια, να πάει το πόδι
σαν του Φρύνιχου ψηλά,
κι οι θεατές που θα το βλέπουν
να φωνάζουν οπ λαλά.

Flora LamaFlora Lama    пн, 19/07/2021 - 20:33

Ευχαριστούμε! Ήταν πράγματι πολύ δύσκολο με τη λατινική μεταγραφή. Από ποια κωμωδία είναι;

Christos AlexandridisChristos Alexandridis    ср, 18/08/2021 - 06:12

Tornato dalle vacanze ho trovato il tuo messaggio e per soddisfare la tua richiesta ti mando in seguito la traduzione di Thrasivoulos Stavrou:
Τον παλιό καλό καιρό
τι λεβέντες που ήμασταν!
Λεβεντιά στον πόλεμο,
λεβεντιά και στους Χορούς.
Αντρειοσύνη μια φορά.
Έτσι τον παλιό καιρό·
τώρα πάνε, πάνε, παν·
τώρα πιο άσπρα τα μαλλιά
κι απ' του κύκνου τα φτερά.
Δύναμη όμως νεανική
κι απ' τα απομεινάρια αυτά
πρέπει εμείς να πάρουμε·
τα δικά μας γερατειά
είναι πιο άξια εγώ θαρρώ,
από κάποιων νέων σγουρά
και παλιοκουνήματα.
Visto che ti piaccia Aristofane ecco la rapresentazione leggendaria del 1975 degli "Uccelli" dal Teatro d' Arte. La registrazione, purtroppo, non è buona. Si potrebbe dire che Il Teatro d'Arte di Atene sia l' equivqlente di Piccolo Teatro di Milano e Karolos Kun (regista e direttore del teatro) sia il greco Giorgio Strehler. La musica è stata composta dall' indimenticabile Manos Hatzidakis,
https://www.youtube.com/watch?v=CDatcu4CWwM
Ecco il video con solo la musica di Manos Hatzidakis https://www.youtube.com/watch?v=Otr2Z6Cwe0I&list=PLCBCB3FF78CAC58C9

MickGMickG    пн, 19/07/2021 - 21:47

[@Flora 40] You need square brackets around @username to tag someone :). Luckily [@psq] saw this anyway :).

MickGMickG    ср, 28/07/2021 - 15:04

This translation is 1/3 invented, 1/3 deformed, and 1/3 actually matching the original.

Questa traduzione è 1/3 inventata, 1/3 deformata, e 1/3 effettivamente corrispondente all'originale.

Christos AlexandridisChristos Alexandridis    чт, 29/07/2021 - 07:59

Thrasivulos Stavru ha tradotto tutte le commedie di Aristofane in greco moderno e le sue traduzioni sono considerate ormai classiche.
Quel che Stavru ha voluto fare, second me, è stato di trasmettere ai contemporanei lo spirito del poeta satirico, voleva cioè farlo attuale, farlo rivivere tramite la ricchezza del linguaggio neoellenico. Non aveva certo l'intenzione di fare una traduzione filologica, bensì dare al pubblico greco moderno un testo vivo che sia facilmente letto o interpretato sul palcoscenico davanti a degli spettatori che possano ridere e divertirsi, come gli antichi, con le faccende commiche che inventa l'autore antico.

MickGMickG    чт, 29/07/2021 - 14:39

Ma infatti parlavo della traduzione di Scotti di questa canzone, non della traduzione di Stavru del coro, che penso sia semplicemente una resa un po' libera ma comunque fedele e che ha metro e rime per cui chiaramente non può essere super letterale. Questa qui storpia un "emeis" in "voi", Stavru non farebbe mai una cosa del genere.

TL;DR I was talking about Scotti's translation of the song, which is what I'm commenting on, not about Stavru's translation of the chorus.

For added clarity, here is the current text with a literal English rendition sided:

Ay o megalonuma teknā | Come, illustrious children
Tou talassiou | Of the sea-dweller,
Pedatè parā famaton | Jump onto the sand,
Kai tin alos | And the shore of the sea,
Kalidon adelfoi aptugetu | Brothers of the shrimps… barren… 5
Karidon adelfoi | Brothers of the shrimps,
Kai tin alos aptugetu | And [onto] the shore of the barren sea.
O palai pot ontes emeis | O we, once long ago
Alkimoi den maxais | Brave in battles,
Kai kat autō | And because of this 10
Tuto monon andres | Alone, of men
Alkotatoi | The most viant (it's alkimótatoi = valiant),
Caridon adelfoi | Brothers of the shrimps
Tu thalatta | Of the sea! (ungrammatical, as thalatta is feminine and nominative/vocative and tu would be masculine and genitive, but then again the video sings O thalatta "Oh sea!")

And here is the Italian version with English sided:

Su vecchi figli del mare | Come, old children of the sea,
Fratelli dei gamberi | Brothers of the shrimps,
Balzate sulla sabbia | Jump onto the sand,
Sulla riva del mare inquieto | Onto the shore of the restless sea.
Voi, una volta valenti alle danze | Ye, once valiant in dances 5
E grandi in battaglia | And great in battle,
Veleggiavate sul mare | Sailed on the sea,
Girate, ballando ancora una volta | Turn ye, dancing once more,
Fratelli dei gamberi | Brothers of the shrimps,
Strisciate indietro | Crawl back 10
Per scomparire nel mare | To vanish into the sea.

Let's use Arabic numerals to refer to lines in the original and Roman numerals to refer to lines in the Italian. Going through this translation line by line:

– L. I is basically ll. 1-2, aside from illustrious becoming glorious.
– L. II is ll. 6 and 13, as well as part of l. 5.
– L. III is l. 3.
– L. IV is l. 7, as well as being split between l. 4 the remaining part of l. 5, aside from barren becoming restless.
– L. V echoes the πάλαι ποτ' ὄντες of l. 8 but invents the whole rert, and is drawn directly from the other chorus's «ὦ πάλαι ποτ᾽ ὄντες ἡμεῖς ἄλκιμοι μὲν ἐν χοροῖς» (O we who once long ago were valiant in dances) apart from turning ἡμεῖς "we" into "ye".
– L. VI is l. 9.
– L. VII is neither in this text nor in the two choruses.
– L. VIII, to be generous, could be a free reinterpretation of the original chorus's «ταχὺν πόδα κυκλοσοβεῖτε, / καὶ τὸ Φρυνίχειον / ἐκλακτισάτω τις» (Whirl around your fast feet, / And in the manner of Phrynicius's offspring / Kick out), an exceptionally free adaptation, basically breathing in that original and spitting out something vaguely inspired by it.
– L. IX is the same as l. III.
– L. X and l. XI are completely invented, not in this text, nor in the two choruses.

Those completely invented lines may be from somewhere around the final chorus in the comedy, I haven't looked into that.

Read about music throughout history