Courtney's Song (перевод на Персидский)

Реклама
перевод на ПерсидскийПерсидский
A A

شعر کورتنی

هنوز یک چراغ روی میزت هست
هنوز اسمت توی تلفنم هست
نمی تونم باور کنم که آماده نیستم
تا زنگ بزنم
 
ما توی جای قشنگی با هم رو برو شدیم
تو رقصیدی، من حرف زدم
من هر روز برمی گردم اونجا
من هنوز اونجام اما تو نیستی
 
تو من رو آتش زدی و من رو داخل بردی
بعد بدون هیچ علامت هشداری غیب شدی
تو قلب من رو بدجوری شکوندی
وقتی که بدون خداحافظی ولم کردی
اینجا هستم که بذارم بدونی
اینجا هستم که رهات کنم
 
هنوز صدای تو در حافطه ام هست
هنوز طرز حرکاتت هست
نمی تونم باور کنم این راه فراری بود که
تو انتخاب کردی
 
ما توی جای قشنگی زندگی می کنیم
ما رقصیدیم، ما حرف زدیم
من یه دختری رو پیدا کردم و او با من موند
اون اینجاست و تو نیستی
 
تو من رو آتش زدی و من رو داخل بردی
بعد بدون هیچ علامت هشداری غیب شدی
تو قلب من رو بدجوری شکوندی
وقتی که بدون خداحافظی ولم کردی
اینجا هستم که بذارم بدونی
اینجا هستم که رهات کنم
 
ما زندگی می کنیم و نفس می کشیم
ما امیدوار میشیم و خون دل می خوریم
ما عاشق میشیم و می بازیم
ما میمیریم
 
ما زندگی می کنیم و نفس می کشیم
ما امیدوار میشیم و خون دل می خوریم
ما عاشق میشیم و می بازیم
ما میمیریم
 
ما زندگی می کنیم و نفس می کشیم
ما امیدوار میشیم و خون دل می خوریم
ما عاشق میشیم و می بازیم
ما میمیریم
 
تو من رو آتش زدی و من رو داخل بردی
بعد بدون هیچ علامت هشداری غیب شدی
تو قلب من رو بدجوری شکوندی
وقتی که بدون خداحافظی ولم کردی
اینجا هستم که بذارم بدونی
اینجا هستم که رهات کنم
 
Добавлено Sonia SSonia S в вс, 20/08/2017 - 18:43
В последний раз исправлено Sonia SSonia S в сб, 14/04/2018 - 18:52
АнглийскийАнглийский

Courtney's Song

Еще переводы "Courtney's Song"
Персидский Sonia S
Коллекции с "Courtney's Song"
Комментарии